VN-resolutie roept Iraanse regering op een einde te maken aan systematische vervolging van bahá’í-minderheid

DEN HAAG, 16 november 2023 – Alweer voor de 36e keer werd vandaag in de Commissie sociale, humanitaire en culturele zaken, ook bekend als de Derde Commissie, een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) aangenomen waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over de situatie van bahá’ís in Iran en andere religieuze minderheden en waarin de Iraanse regering wordt opgeroepen om alle vormen van religieuze discriminatie en vervolging “uit te bannen”.

Een resolutie van de Verenigde Naties waarin ernstige bezorgdheid wordt geuit over de situatie van de bahá’ís in Iran en waarin Iran wordt opgeroepen om alle vormen van religieuze discriminatie en vervolging “uit te bannen”, is vandaag in de Derde Commissie met 80 stemmen vóór aangenomen.

 

 

 

De resolutie, die werd ingediend door Canada en 50 mede-indieners uit alle regio’s, werd aangenomen met 80 stemmen voor, 29 tegen en 65 onthoudingen, en zal worden bevestigd tijdens een plenaire zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende maand.

Veel VN-lidstaten riepen de Iraanse regering op om de rechten van religieuze minderheden te respecteren. Brazilië zei dat het “verontrust blijft door berichten over schendingen tegen vrouwen, mensenrechtenactivisten en religieuze en etnische minderheden. We maken van deze gelegenheid gebruik om opnieuw onze steun uit te spreken voor het recht van de bahá’ís om hun geloof vrij en vreedzaam uit te oefenen in Iran.”

De resolutie “drukt ernstige bezorgdheid uit” over een litanie van mensenrechtenschendingen in Iran – inclusief het ontzeggen van de vrijheid van godsdienst of geloof. Bahá’ís “in het bijzonder” zijn onderworpen aan “ongepaste beperkingen op begrafenissen uitgevoerd in overeenstemming met religieuze voorschriften, aanvallen op plaatsen … begrafenis en andere schendingen van de mensenrechten,” waaronder “toegenomen pesterijen, intimidatie, vervolging, willekeurige arrestatie en detentie” en het aanzetten tot haat via officiële en niet-officiële media die “kan leiden tot geweld”.

De Iraanse regering wordt ook aangespoord om “een eind te maken aan de voortdurende systematische straffeloosheid voor diegenen die misdaden begaan tegen personen die behoren tot erkende en niet-erkende religieuze minderheden”, en tegelijkertijd grondwettelijke regelingen, wetten en praktijken aan te pakken die de ontzegging van onderwijs en werk voor bahá’ís, de sluiting van onafhankelijke bedrijven en winkels, de inbeslagname van eigendommen en andere schendingen van rechten verankeren.

“Zelfs terwijl de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN zich boog over de mensenrechtensituatie in Iran, is de Islamitische Republiek doorgegaan met ernstige schendingen tegen de Bahá’í-gemeenschap,” zegt Bani Dugal, de hoofdvertegenwoordiger van de internationale Bahá’í-gemeenschap bij de Verenigde Naties. “Iraanse Bahá’ís zijn het doelwit van een escalerende en toenemende golf van vervolging. Meer dan 30 bahá’í-huizen werden vorige week binnengevallen in een reeks van gewelddadige invallen, sommige gericht tegen oudere en zieke vrouwen, en veel mensen werden gearresteerd als onderdeel van het harde optreden. En in oktober werden 26 bahá’ís veroordeeld tot in totaal 126 jaar gevangenisstraf toen tien bahá’ís werden gearresteerd in Isfahan, allemaal vrouwen, en drie anderen in Yazd.”

“Wanneer zal dit ophouden? Iraniërs lijden al 44 jaar onder de mishandelingen van hun regering. De internationale gemeenschap moet erop aandringen – en nieuwe manieren vinden om dat af te dwingen – dat Iran zijn internationale wettelijke verplichtingen nakomt en een einde maakt aan deze wrede campagne om een vreedzame en onschuldige religieuze gemeenschap te verstikken,” voegt mevrouw Dugal eraan toe.

De internationale aandacht voor de 44 jaar durende campagne van systematische vervolging van bahá’ís door de Iraanse regering is toegenomen onder VN-functionarissen, nationale regeringen en mediakanalen, met verschillende interventies bij de Verenigde Naties en door nationale regeringen.

In een rapport van Secretaris-generaal António Guterres van de VN staat dat “leden van de baha’i-minderheid het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen omdat ze hun geloof beleden” en wordt de Iraanse regering opgeroepen om “alle rechten van alle personen die tot etnische en religieuze minderheden behoren te beschermen en alle vormen van discriminatie tegen hen onverwijld aan te pakken”.

De Speciale Rapporteur van de VN, Javaid Rehman, zei op 26 oktober in een presentatie voor VN-lidstaten dat “er een duidelijke toename is van aanvallen gericht tegen en intimidatie van de Baha’i [gemeenschap] … waaronder gevallen van willekeurige detentie, ondervragingen, onwettige arrestatie, marteling, mishandeling, vernieling van eigendommen, ontheiliging van begraafplaatsen, ontzegging van onderwijsrechten en andere vormen van economische druk”.

De speciale VN-rapporteur voor minderheidsvraagstukken, Fernand de Varennes, merkte ook op dat de bahá’ís in Iran het slachtoffer zijn geworden van toegenomen haatuitingen op sociale media.

Vorige maand publiceerde de Bahá’í International Community ook een bijgewerkte editie van “The Baha’i Question: Persecution and Resilience in Iran“, een informatiedocument voor beleidsmakers die druk willen uitoefenen op de Iraanse regering om haar internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten na te komen. De nieuwe publicatie geeft een gedetailleerd verslag van de Iraanse behandeling van bahá’ís, toont tientallen officiële beleidsdocumenten die de campagne om “hun vooruitgang en ontwikkeling te blokkeren” omkaderen en belicht de voortdurende weigering bahá’ís toe te laten tot hoger onderwijs.

De minachting van Iran voor de mensenrechten was duidelijk tijdens het bezoek van de Iraanse president Ebrahim Raisi aan de Algemene Vergadering van de VN vorige maand. De heer Raisi en andere hoge regeringsfunctionarissen hebben altijd ontkend dat de rechten van bahá’ís en anderen in Iran worden geschonden, ook al is er steeds meer bewijs dat hun beweringen weerlegt.

Bahá’ís zijn de grootste niet-islamitische religieuze minderheid in Iran. De laatste arrestaties en gevangenisstraffen, evenals de opsluiting van een 90-jarige bahá’í-man die eerder al 10 jaar in de gevangenis had doorgebracht, en het 180 anderen die doelwit zijn, hebben plaatsgevonden in de context van de wereldwijde #OurStoryIsOne-campagne, die in juli 2023 werd gelanceerd om de executie van tien bahá’í-vrouwen in 1983 te herdenken en om de bredere Iraanse inspanningen voor gerechtigheid en gelijkheid te ondersteunen. De campagne trok een ongekend niveau van solidariteit aan, binnen en buiten Iran.

Bron: https://www.bic.org/news/un-resolution-calls-iranian-government-end-systematic-persecution-bahai-minority