“Meditatie is de sleutel tot het openen van de deuren der mysteriën. In die toestand keert de mens zich in zichzelf … in die subjectieve gemoedstemming wordt hij ondergedompeld in de oceaan van geestelijk leven en kan hij de geheimen der dingen ontwarren.”‘Abdu’l-Bahá

Gebed en meditatie

In een gemeenschap waar gesprekken over de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan ​​wortel schieten, ontstaan van nature bijeenkomsten voor gebed en meditatie. Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen van gebeden en passages uit de bahá’í heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer.

In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding. Deze geest begint dan de gezamenlijke inspanningen van de gemeenschap te doordringen. Deze geestelijke ontmoetingen zijn open voor iedereen en worden gehouden in tal van plaatsen in Nederland.