De Mensheid Dienen

Het Universele Huis van Gerechtigheid kondigde in februari 2013 een reeks van jongerenconferenties aan die over de gehele wereld gehouden zouden worden. Duizenden jonge mensen uit dorpen en wijken van ieder continent kwamen samen om te consulteren over de wijze waarop hun generatie kan bijdragen aan het geestelijk en materieel welzijn van hun gemeenschappen.

Deze reeks van korte films toont de inzichten en gesprekken die de deelnemers opdoen, terwijl zij sommige thema’s verkennen die centraal staan in het proces van gemeenschapsopbouw. De woorden van ‘Abdu’l-Bahá, “God is de helper van die zielen wiens doel het is de mensheid te dienen en wiens inspanningen en streven gewijd zijn aan het goede en de verbetering van de gehele mensheid”, inspireren de harten van vele jongeren, die er samen naar streven hun verlangens om te zetten naar de realiteit.

Bekijk en download hier de Nederlandse film

EngelsSpaans Frans Russisch Perzisch Arabisch

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2014. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.