Licht aan de Wereld

Light to the World
Er ontvouwt zich een verhaal, een verhaal van de vooruitgang van de mens door de jaren heen, gedreven door de leringen van de boodschappers van God die de ontwikkeling van de mensheid aansturen, nu naar het begin van volwassenheid.

Tweehonderd jaar geleden is een dergelijke profetische Persoon verschenen: Bahá’u’lláh. Hij bracht leringen voor dit tijdperk die een einde betekenen van verdeeldheid en anders zijn,
waardoor de eenheid van de mensheid eindelijk tot werkelijkheid kan komen.

Ontdek meer door de verhalen van mensen uit verschillende landen van wie de levens zijn veranderd door het licht dat Bahá’u’lláh de wereld heeft gebracht.

Bekijk en download hier de Nederlandse film
Engels | Perzisch | Arabisch | Chinees | Frans | Spaans | Swahili | Russisch | Hindi

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2017. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.