Het Voorbeeld

Honderd jaar geleden is ‘Abdu’l-Bahá, de zoon van Bahá’u’lláh en het volmaakte voorbeeld van Zijn leringen, van deze wereld heengegaan.

Het Voorbeeld volgt het leven van ‘Abdu’l-Bahá en het diepgaande effect dat Hij op mensen had, zowel in het verleden als in het heden. Een besef van ‘Abdu’l-Bahá’s unieke rol als schuilplaats, schild en vesting voor de gehele mensheid wordt vastgelegd in verhalen van enkele zielen van wie het leven werd getransformeerd ter verbetering van de samenleving door hun omgang met Hem. De film geeft een beeld van de universele principes die ‘Abdu’l-Bahá in woord en daad belichaamde – principes die een wereldwijde beweging bezielen van individuen, gemeenschappen en instellingen die ernaar streven zijn voorbeeld in dienstbaarheid aan de mensheid na te volgen.

Bekijk en download hier de Nederlandse film
Engels | Spaans | Frans | Russisch | Perzisch | Arabisch | Kiswahili

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2021. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.