“Laat uw visie wereldomvattend zijn…”
– Bahá’u’lláh

“Laat uw visie wereldomvattend zijn…”
– Bahá’u’lláh

Ongeacht waar u woont, er is een bahá’í-gemeenschap bij u in de buurt. Wereldwijd, wereldbewust, wereldomvattend: het Bahá’í-geloof is een stem van eenheid in een verdeelde tijd.

“Zou de lamp van religie verduisterd worden, dan zullen daar chaos en verwarring uit voortkomen en de lichten van eerlijkheid en rechtvaardigheid, van rust en vrede zullen ophouden te schijnen.” – Bahá’u’lláh

 

Oorlog en vrede in bahá’í-perspectief >

Geestelijke opvoeders

In de menselijke geschiedenis heeft God verschillende geestelijke Opvoeders gezonden. De leringen van deze Opvoeders hebben altijd de basis gevormd voor de vooruitgang van de beschaving. Deze Boodschappers zijn onder andere Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, Boeddha, Jezus, Mohammed, en Bahá’u’lláh als meest recente. Bahá’u’lláh legt uit dat de religies in de wereld uit dezelfde bron komen en in essentie opeenvolgende hoofdstukken zijn van één religie van God.

Bahá’ís geloven dat het van cruciaal belang is om een gedeelde visie te vinden op de toekomst van onze samenleving en op het doel van ons leven. Zulk een visie ontvouwt zich in de Geschriften van Bahá’u’lláh.

“Zou u slechts een dauwdruppel verkrijgen van de kristalheldere wateren van goddelijke kennis, dan zou u dadelijk beseffen dat het ware leven niet het leven van het lichaam is, maar het leven van de geest…” – Bahá’u’lláh

De mens is een geestelijk wezen

In de mens zijn twee naturen aanwezig; zijn geestelijke of hogere natuur en zijn stoffelijke of lagere natuur. Met de ene nadert hij God en met de andere leeft hij alleen voor de wereld. Om de hogere natuur te ontwikkelen is verfijning van het innerlijke karakter en dienstbaarheid aan de mensheid nodig. Dit tweevoudige morele doel – zorg dragen voor eigen geestelijke en intellectuele groei en tegelijkertijd bijdragen aan de transformatie van de samenleving – is essentieel voor ons leven.

“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.” – Bahá’u’lláh

Geestelijke opvoeding van de mens

Bahá’ís en hun vrienden werken in wijken en dorpen samen om hechtere gemeenschappen op te bouwen door mogelijkheden te creëren voor kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen om capaciteiten te vergroten om de mensheid te dienen. Het vergroten van deze persoonlijke capaciteit kan worden beschouwd als het bewandelen van een pad van dienstbaarheid en wordt bevorderd middels een reeks cursussen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften.

Hier vindt u meer informatie over het eerste boek in onze hoofdreeks van cursussen, Bespiegelingen over het Leven van de Geest, en nodigen we u uit om het te bestuderen en de inhoud ervan met een paar vrienden te bespreken…»

Molen groot

Kinderen

Jeugd en jongeren

Een leven lang leren

Gebed en meditatie

What Bahá’ís Believe »

Explore the history of the Bahá’í Faith, its origins and principles, and its unifying vision of the nature of humanity and society.

What Bahá’ís Do »

Learn how Bahá’ís worldwide are responding to the call of Bahá’u’lláh to refine their inner characters and serve humanity.

Ontmoet bahá’ís in uw buurt

Ontmoet bahá’ís in uw buurt

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt om samen bij te dragen aan de verbetering van de samenleving. Als u meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Contact

Bahá’í-gemeenschap Nederland
Riouwstraat 27
2585 GR Den Haag

+31 (0) 703554017

secretariaat@bahai.nl