“Laat uw visie wereldomvattend zijn …”

– Bahá’u’lláh

In Nederland leren bahá’ís en hun vrienden de visie van eenheid van de mensheid in praktijk te brengen.

“Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God.” – Bahá’u’lláh

Geestelijke opvoeders

In de menselijke geschiedenis heeft God verschillende geestelijke Opvoeders gezonden. De leringen van deze Opvoeders hebben altijd de basis gevormd voor de vooruitgang van de beschaving. Deze Boodschappers zijn onder andere Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, Boeddha, Jezus, Mohammed, en Bahá’u’lláh als meest recente. Bahá’u’lláh legt uit dat de religies in de wereld uit dezelfde bron komen en in essentie opeenvolgende hoofdstukken zijn van één religie van God.

Bahá’ís geloven dat het van cruciaal belang is om een gedeelde visie te vinden op de toekomst van onze samenleving en op het doel van ons leven. Zulk een visie ontvouwt zich in de Geschriften van Bahá’u’lláh.

“Zou u slechts een dauwdruppel verkrijgen van de kristalheldere wateren van goddelijke kennis, dan zou u dadelijk beseffen dat het ware leven niet het leven van het lichaam is, maar het leven van de geest…” – Bahá’u’lláh

De mens is een geestelijk wezen

In de mens zijn twee naturen aanwezig; zijn geestelijke of hogere natuur en zijn stoffelijke of lagere natuur. Met de ene nadert hij God en met de andere leeft hij alleen voor de wereld. Om de hogere natuur te ontwikkelen is verfijning van het innerlijke karakter en dienstbaarheid aan de mensheid nodig. Dit tweevoudige morele doel – zorg dragen voor eigen geestelijke en intellectuele groei en tegelijkertijd bijdragen aan de transformatie van de samenleving – is essentieel voor ons leven.

“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.” – Bahá’u’lláh

Geestelijke opvoeding van de mens

Bahá’ís en hun vrienden werken in wijken en dorpen samen om hechtere gemeenschappen op te bouwen door mogelijkheden te creëren voor kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen om geestelijk te groeien en dienstbaar te zijn.

Molen groot

What Bahá’ís Believe »

Explore the history of the Bahá’í Faith, its origins and principles, and its unifying vision of the nature of humanity and society.

What Bahá’ís Do »

Learn how Bahá’ís worldwide are responding to the call of Bahá’u’lláh to refine their inner characters and serve humanity.

Ontmoet bahá’ís in uw buurt

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt om samen bij te dragen aan de verbetering van de samenleving. Als u meer wilt weten kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

Contact

Naam*

E-mail*

Telefoonnummer

Woonplaats*

Uw bericht*

*verplicht invullen

Bahá’í-gemeenschap Nederland
Riouwstraat 27
2585 GR Den Haag

+31 (0) 703554017

secretariaat@bahai.nl