“De verbetering van de wereld kan worden verwezenlijkt door zuivere en voortreffelijke daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.”Bahá’u’lláh

Een leven lang leren

Overal zijn bahá’ís en hun vrienden bezig met een wereldwijd leerproces dat helpt om hun capaciteit op te bouwen om de mensheid te dienen. Het vergroten van deze persoonlijke capaciteit kan worden beschouwd als het bewandelen van een pad van dienstbaarheid. Dit wordt gedaan in een reeks cursussen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften, ontwikkeld door het Ruhi-Instituut.

Voor al diegenen die, bezorgd over de toekomst van de mensheid, verlangen naar de verbetering van de wereld, stellen we hier het eerste boek in onze hoofdreeks van cursussen beschikbaar, Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Het boek is beschikbaar voor iedereen die wenst deel te nemen aan het mondiale gesprek dat in de Bahá’í-gemeenschappen overal ter wereld gevoerd wordt over de verbetering van de wereld.

Iedereen wordt dan ook gevraagd om het boek te bestuderen en de inhoud ervan te bespreken met een paar vrienden. U bent van harte welkom om contact op te nemen als u het boek bij u in de buurt of online wilt bestuderen of verder wilt gaan met andere boeken in onze hoofdreeks van cursussen. U kunt ook schrijven naar secretariaat@bahai.nl.

We verzoeken u alleen om het boek of een deel ervan niet te uploaden naar andere sites op het internet of naar cloud-storage-platforms, of het te gebruiken voor commerciële doeleinden of op manieren te delen die in strijd zijn met de geest van het materiaal zelf of die een verkeerde voorstelling geven van de bedoeling ervan.