“De verbetering van de wereld kan worden verwezenlijkt door zuivere en voortreffelijke daden, door lofwaardig en betamelijk gedrag.”Bahá’u’lláh

Een leven lang leren

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften.

De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel. De leerkringen worden gehouden in een omgeving welke bijdraagt aan de geestelijke bekrachtiging van deelnemers die zichzelf gaan zien als actieve en verantwoordelijke eigenaren van hun leerproces. De rol van de begeleider van een leerkring is niet kennis overdragen, maar het leerproces begeleiden waarvoor elke deelnemer zelf verantwoordelijk is. Deze trainingen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kunst, scheppen een bewuste basis voor een leven van dienstbaarheid.

De leerkringen, die meehelpen aan het ontwikkelen van gemeenschappen, worden overal in Nederland aangeboden. Iedereen is welkom.