Shoghi Effendi – de Behoeder van het Bahá’í-geloof

Om te garanderen dat Zijn Openbaring het doel van het scheppen van een verenigde wereld zou bereiken en om de eenheid van de Bahá’í-gemeenschap te waarborgen, stelde Bahá’u’lláh Zijn oudste Zoon, ‘Abdu’l-Bahá, aan als het Middelpunt van Zijn Verbond, en beschikte de oprichting van het Universele Huis van Gerechtigheid. Op Zijn beurt stelde ‘Abdu’l-Bahá grondbeginselen in voor het functioneren van het Universele Huis van Gerechtigheid en verklaarde dat na Zijn overlijden de bahá’ís zich moesten richten tot Zijn oudste kleinzoon, Shoghi Effendi, die Hij benoemde tot Behoeder van het Bahá’í-geloof.

Zowel het Universele Huis van Gerechtigheid als de Behoeder kregen de taak van het toepassen van de principes, het bekendmaken van de wetten, het beschermen van de instellingen en om het Bahá’í-geloof aan te passen aan de vereisten van een immer voortschrijdende samenleving.

36 jaar lang bevorderde Shoghi Effendi, met een buitengewone vooruitziendheid, wijsheid en toewijding, systematisch de ontwikkeling, verdiepte hij het begrip en versterkte hij de eenheid van de Bahá’í-gemeenschap, die steeds meer de diversiteit van de gehele mensheid ging weerspiegelen.

Onder leiding van Shoghi Effendi ontvouwde het door Bahá’u’lláh ontworpen unieke systeem voor het beheren van de zaken van de gemeenschap zich snel over de gehele wereld. Hij vertaalde de bahá’í-geschriften naar het Engels, ontwikkelde het geestelijke en bestuurlijke centrum van het Geloof in het Heilige Land, en in de duizenden brieven die hij schreef bood hij diepgaande inzichten aan in de geestelijke dimensie van beschaving en de dynamiek van maatschappelijke verandering, waarmee hij een ontzagwekkend visioen van de toekomst aan het licht bracht waarheen de mensheid zich beweegt.

“Iedereen is verwonderd over de wijde omvang van hetgeen hij bereikt heeft en de aard van zijn leiderschap; een leiderschap dat bij een handvol gewone mensen krachten en capaciteiten tevoorschijn riep waarvan zij niet wisten deze te beheersen …” – David Hofman, auteur en verslaggever.