Wetenschap en religie zijn beide nodig om tot wereldeenheid te komen, zegt professor Rep op bijeenkomst in de Mensenrechtenkaravaan

DEN HAAG, 20 november 2023 – Op 10 november jl. organiseerde de Bahá’í-gemeenschap in samenwerking met Initiatives of Change en Dialoog in Den Haag een bijeenkomst waarbij de relatie tussen wetenschap en religie werd belicht. Die twee zijn, zo zeggen de bahá’í-geschriften, als de vleugels van een vogel, waarbij de vogel de mensheid is. Zonder de vleugel van religie valt de vogel in het moeras van materialisme, en zonder de vleugel van wetenschap valt de vogel in het moeras van bijgeloof.

Martijn Rep van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap

Martijn Rep, professor in de biologie aan de Universiteit van Amsterdam en tevens actief als bahá’í in Amsterdam, legde uit hoe deze twee met elkaar verbonden zijn.

Het Bahá’í-geloof streeft naar wereldeenheid en wereldvrede, en harmonie tussen wetenschap en religie is één van de voorwaarden voor wereldvrede. “In beide extremen wordt er een absolute waarheid geclaimd voor ‘het eigen verhaal’ van hoe de wereld werkt”, aldus Martijn Rep, “en andere opvattingen, andere verhalen, zijn onwaar”. Hieruit volgt vanzelf een gevoel van superioriteit van het eigen verhaal, het eigen volk, de eigen cultuur, de eigen religie. En daaruit volgt dominantie, slavernij, strijd en onderdrukking.

Wim Jansen van Initiatives of Change

Hoe brengen we die harmonie tussen wetenschap en religie dan in de praktijk?, was de volgende vraag die gesteld werd in de inleiding. Hiermee werd tegelijk een koppeling gemaakt naar het tweede onderwerp van vandaag: Luister ècht naar elkaar, verlies elkaar niet, dat ook het thema van de Week van de Dialoog was afgelopen week. Het bahá’í-principe van consultatie is daarbij van belang, wat een proces is van samen de werkelijkheid onderzoeken, en waarbij ieder zijn of haar eigen inzichten en ervaringen deelt zonder die als de enige juiste te zien, maar als een bijdrage aan een creatief proces van het bouwen aan gemeenschappelijk begrip.

Een groep in een dialooggesprek geleid door Dialoog in Den Haag

Na de inleiding over wetenschap en religie gaf de organisatie Dialoog in Den Haag leiding aan zes dialoogtafels over het onderwerp ‘Luister ècht naar elkaar, verlies elkaar niet’, waarbij in kleine groepen persoonlijke ervaringen en inzichten over dit onderwerp gedeeld werden, over hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden, zelfs als je standpunten tegengesteld lijken te zijn. De verbinding is het belangrijkst, waarbij werd bevonden dat luisteren een heel belangrijk onderdeel vormt van consultatie of dialoog en dat je daarbij niet aan je eigen standpunten vast moet willen houden.