Meer dan 20 bahá’í-woningen binnengevallen bij gewelddadige invallen en veel bahá’ís gearresteerd in Iran; onderdrukking intensifeert

Tekst in het Engels; tekst in het Perzisch

 

DEN HAAG, 10 november 2023 – Gewapende Iraanse veiligheidsagenten hebben deze week in de steden Karaj en Hamedan invallen gedaan in de huizen van meer dan 20 bahá’ís. Volgens de laatste beschikbare informatie hebben ze minstens negentien bahá’ís in hechtenis genomen. Veel van de bahá’ís werden verbaal en fysiek mishandeld tijdens de invallen. De laatste arrestaties en huiszoekingen – waaronder het lastigvallen van vijf oudere vrouwen – bevestigen de toenemende vrees dat de Iraanse regering het optreden tegen de vervolgde Bahá’í-gemeenschap in Iran heeft geïntensiveerd.


Tijdens de recente incidenten werden de huizen van verschillende oudere vrouwen overvallen. Twee van deze vrouwen, hier op de foto, verloren hun echtgenoten in de jaren ’80 toen meer dan 200 bahá’ís werden geëxecuteerd door de Iraanse regering.

 

 

 

Tien andere bahá’ís werden vorige maand gearresteerd in Isfahan – allemaal vrouwen. Zesentwintig anderen werden veroordeeld tot in totaal 126 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn er sinds vorige maand minstens tweeëndertig vastgehouden in een aantal steden in het land.

In Hamedan zijn invallen gedaan in huizen waar vijf bejaarde vrouwen tussen de 70 en 90 jaar oud verblijven. Eén van hen lijdt aan de ziekte van Alzheimer en een andere werd direct na de inval naar de spoedeisende hulp  gebracht. In een ander geval braken ze de deur van het huis van een 82-jarige vrouw open, doorzochten haar huis, haalden haar spullen overhoop en beschadigden haar huis in haar afwezigheid. De echtgenoten van twee van deze vrouwen behoorden tot de meer dan 200 bahá’ís die na de Islamitische Revolutie van 1979 door de Iraanse regering werden geëxecuteerd.

Er is geen verdere informatie beschikbaar over de aanklachten tegen deze bahá’ís of waar ze worden vastgehouden.

“Met bijna elke week die voorbijgaat, en met elke nieuwe golf van arrestaties, geeft de Iraanse regering ons nieuwe bewijzen van haar wreedheid en haar intenties om bahá’ís te vervolgen, alleen vanwege hun geloof, zelfs op gevorderde leeftijd,” zegt Simin Fahandej, vertegenwoordiger van de Bahá’í International Community (BIC) bij de Verenigde Naties in Genève. “Het doorzoeken van de huizen van ouderen en zieken – vrouwen die meer dan 40 jaar geleden hun echtgenoten verloren aan deze zelfde regering – laat ons ook zien dat elke poging van de Iraanse autoriteiten om hun acties te rechtvaardigen hol en vals is. Welke bedreiging vormen zieke en bejaarde bahá’ís voor de Iraanse regering? Niets anders dan religieuze vooroordelen kunnen zulke genadeloze acties verklaren.”

De laatste golf van arrestaties in Hamadan, Karaj, Isfahan en Yazd, evenals de voortdurende uitsluiting van bahá’ís van hoger onderwijs, de opsluiting van een 90-jarige bahá’í-man die eerder al tien jaar in de gevangenis had doorgebracht en het doelwit van 180 anderen, komen in de context van de wereldwijde #OurStoryIsOne-campagne, die in juli 2023 werd gelanceerd om de executie van tien bahá’í-vrouwen in 1983 te herdenken en om de bredere Iraanse inspanningen voor gerechtigheid en gelijkheid te ondersteunen. De campagne trok een ongekend niveau van solidariteit aan in de hele Iraanse samenleving in binnen- en buitenland.

“We zijn getuige van een belangrijk en historisch proces in Iran,” zei mevrouw Fahandej. “Hoewel de Iraanse regering decennialang heeft geprobeerd om een wig te drijven tussen de bahá’ís en de rest van de Iraanse samenleving, komen Iraniërs uit alle religieuze en etnische gemeenschappen en van alle geslachten in hun reactie op #OurStoryIsOne met één stem samen om op te roepen tot een samenleving die is gebouwd op gelijkwaardigheid, begrip, rechtvaardigheid en de emancipatie van iedereen, ongeacht geloof, achtergrond en geslacht. Hoe triest is het dat de reactie van de Iraanse regering niet is om dit transformatieve vermogen te benutten en bevrijden – maar om te proberen het uit te roeien door steeds meer bahá’ís te arresteren en door onschuldige Iraniërs van alle achtergronden aan te vallen, evenals mensenrechtenverdedigers in het hele land.”

De 44 jaar durende vervolging door de Iraanse regering wordt gedetailleerd beschreven in een nieuwe publicatie van de Bahá’í International Community, getiteld “The Baha’i Question: Persecution and Resilience in Iran”, die deze maand werd gepubliceerd. En op 26 oktober zei de Speciale VN-rapporteur Javaid Rehman in een presentatie met VN-lidstaten dat “er een duidelijke toename is van aanvallen gericht tegen en intimidatie van de Bahá’í [-gemeenschap], met meer dan 333 gemelde incidenten sinds juli 2022, waaronder gevallen van willekeurige detentie, ondervragingen, onwettige arrestatie, marteling, mishandeling, vernieling van eigendommen, ontheiliging van begraafplaatsen, ontzegging van onderwijsrechten en andere vormen van economische druk.”

Bron: https://www.bic.org/news/more-20-bahai-homes-invaded-violent-raids-and-many-arrested-iran-crackdown-intensifies