“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”  – Bahá’u’lláh

Geestelijke Opvoeding van de Mens

Bahá’ís en hun vrienden werken in wijken en dorpen samen om hechtere gemeenschappen op te bouwen door mogelijkheden te creëren voor kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen om geestelijk te groeien en dienstbaar te zijn.

Kinderen

Jeugd en jongeren

Een leven lang leren

Gebed en meditatie

[/vc_row]