De Grensgebieden van het Leren

The film Frontiers of Learning is now available through Bahai.org.

Jong en oud, in steden en dorpen over de gehele wereld, nemen deel aan een proces van gemeenschapsopbouw dat gebaseerd is op concepten die vastgelegd zijn in de Bahá’í-geschriften.

Deze verheffende film toont de inzichten en ervaringen van kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen – in Canada, Colombia, de Democratische Republiek Congo en India – wiens inspanningen om levendige gemeenschappen op te bouwen aan de grensgebieden van het leren liggen.

Bekijk en download hier de Nederlandse film

Engels | Spaans | Frans | Russisch | Perzisch | Arabisch | Portugees

Gebruiksvoorwaarden: © Bahá’í-wereldcentrum, 2015. Onder de volgende beperkingen mag deze film vrijelijk in zijn geheel of gedeeltelijk weergegeven worden, zonder daarvoor speciaal toestemming te krijgen:

  1. Het Bahá’í-wereldcentrum behoudt de volledige auteursrechtelijke bescherming voor deze film;
  2. U ontvangt geen rechten of vergunning aangaande de inhoud, behalve het beperkte recht om de film te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden;
  3. U mag deze film in zijn geheel of deels reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiceren of vertonen voor niet-commerciële doeleinden [alleen voor bahá’í-gemeenschappen], maar u mag niks veranderen, bewerken, of afgeleide producten maken van de film of deze gebruiken op wat voor manier dan ook wanneer deze onverenigbaar is met zijn originele bedoeling;
  4. Deze kennisgeving van de gebruiksvoorwaarden moet altijd aan iedere reproductie van dit werk toegevoegd worden.