Iraanse opinieleiders roepen op tot het beëindigen van de “historische schande” van de bahá’í-vervolging

Klik hier voor Perzische vertaling

DEN HAAG, 24 januari 2024 – Een groep van meer dan 150 Iraanse mensenrechtenactivisten, sociale en politieke activisten hebben een krachtige publieke verklaring ondertekend (in het Perzisch met Engelse vertaling) waarin ze de “nieuwe golf van arrestaties tegen bahá’ís en hun beroving van fundamentele mensen- en burgerrechten” veroordelen.

Net als talloze anderen in de geest van de Our Story Is One-campagne, heeft de groep hun landgenoten aangespoord om “hun stem te verheffen” in solidariteit met de bahá’í-gemeenschap in Iran.

Een groep van meer dan 150 vooraanstaande Iraniërs heeft een krachtige publieke verklaring ondertekend waarin ze de “nieuwe golf van arrestaties tegen bahá’ís en hun beroving van fundamentele mensen- en burgerrechten” veroordelen.

“De bahá’ís in Iran hebben al meer dan 150 jaar te maken met systematische ideologische, politieke, educatieve en economische druk”, aldus de verklaring, eraan toevoegend dat de onderdrukking “bredere dimensies en een onmenselijker intensiteit” kreeg na de Islamitische Revolutie van 1979. Prominente mensenrechtenactivisten, academici, advocaten, kunstenaars en voormalige ambtenaren behoren tot de ondertekenaars.

Dit is de laatste in een reeks van verklaringen die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven door prominente Iraniërs ter ondersteuning van de rechten van de bahá’í-gemeenschap in dat land. Bahá’ís zijn de grootste niet-islamitische religieuze minderheid in Iran en worden al 44 jaar vervolgd door de Islamitische Republiek. In december vorig jaar waarschuwde de Baha’i International Community (BIC) dat de Iraanse regering “intensievere en brutale nieuwe tactieken” gebruikte om de gemeenschap te vervolgen.

Een opmerkelijk aspect van de nieuwe verklaring is dat deze ondertekend is door vooraanstaande denkers uit een breed spectrum van perspectieven en politieke meningen in de Iraanse samenleving – die allemaal in ondubbelzinnige bewoordingen de vervolging van bahá’ís veroordelen.

“Geen enkele burger zou gestraft mogen worden enkel omwille van zijn geloof,” zegt de verklaring. “Geen enkele burger of minderheid in de samenleving zou veroordeeld, gediscrimineerd, sociaal achtergesteld en systematisch onderdrukt mogen worden vanwege religieuze vooroordelen, dogma’s of politieke waanideeën.”

De publieke verklaring werd gepubliceerd halverwege de campagne Our Story Is One van de BIC die een jaar lang duurt; die in juni 2023 van start ging om 40 jaar na de executie van 10 bahá’í-vrouwen in Shiraz te herdenken en om de historische inspanningen van gewone Iraniërs voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eren.

“Our Story Is One roept Iraniërs op voorbij de verhalen van ‘anders-zijn’ en verdeeldheid die door de Iraanse regering zijn gecreëerd te kijken, en om in plaats daarvan alle individuen en groepen te zien als menselijke wezens wiens verhalen, levens en welzijn met elkaar verbonden zijn,” zegt Simin Fahandej, de vertegenwoordiger van de BIC bij de Verenigde Naties in Genève. “Deze verklaring, van meer dan 150 Iraanse opinieleiders, is een bevestiging van dezelfde boodschap. Ondanks jaren van haatpropaganda, hebben Iraniërs het vermogen en de bereidheid om de verschillen die hen hebben verdeeld – geloof, etniciteit, andere achtergronden – te overstijgen en in plaats daarvan elk deel van hun samenleving te zien als integraal onderdeel van een diverse maar enkele familie.”

“Door deze krachtige verklaring te ondertekenen, hebben deze activisten weer een stap voorwaarts gezet en hun mede-Iraniërs aangemoedigd om waarde te hechten aan gedeelde principes, een gemeenschappelijke visie en te werken aan een welvarende toekomst,” voegt mevrouw Fahandej eraan toe.

De verklaring hekelt ook 44 jaar van “algehele beroving van bahá’ís van hun burgerrechten”, inclusief het recht op onderwijs en verstoring van werkgelegenheid en bestaansmiddelen, evenals de inbeslagname van huizen en boerderijen die eigendom zijn van bahá’ís en de ontheiliging van de stoffelijke resten van overleden bahá’ís. De Iraanse rechterlijke macht heeft de bahá’ís onderworpen aan “ongerechtvaardigde arrestaties met zware gerechtelijke vonnissen op basis van fictieve en valse zaken”, aldus de groep.

“Vooroordelen en wrede en onmenselijke behandeling van anderhalve eeuw, niet alleen door sommige religieuze instellingen en radicale geestelijken en medeplichtigen of medeplichtige regeringen, maar soms ook door een belangrijk deel van de bevolking… als gevolg van oneerlijke oordelen en verkeerd, onderdrukkend en vernederend gedrag,” heeft “een zware last gelegd op het collectieve culturele, religieuze en politieke geweten van ons land,” zegt de verklaring.

“Deze historische schande moet worden gecompenseerd in actie en worden beëindigd,” voegt de verklaring eraan toe.

De Iraanse samenleving heeft jarenlang geworsteld om “de ‘demonisering’ [van bahá’ís] te overwinnen … gebaseerd op onwetendheid en dogma’s” en om “de culturele en politieke sfeer van de burgermaatschappij met betrekking tot bahá’í-landgenoten te veranderen, zodat deze humaan wordt en gebaseerd op mensenrechten,” aldus de verklaring.

En hoewel de ondertekenaars zeiden dat er “nog een lange weg te gaan is” om deze doelen te bereiken, verklaren ze dat het “gemeenschappelijke verlangen” naar mensenrechten dat door alle Iraniërs wordt gedeeld een “fundamentele en nationale stap voorwaarts” is.

De “gelovigen van alle religies, niet-gelovigen en bezitters van verschillende intellectuele en politieke ideologieën kunnen met elkaar en met gelijke rechten samenwerken voor de algehele ontwikkeling van Iran en de realisatie van vrijheid, rechtvaardigheid en democratie en de uitbanning van alle vormen van discriminatie in de samenleving,” verklaren ze.

“De Bahá’í International Community is deze Iraanse leiders van gedachten, en inderdaad vele honderdduizenden anderen, enorm dankbaar voor hun moed, voor hun inzet voor gerechtigheid, en voor het opkomen voor de rechten van Iraanse bahá’ís in de afgelopen jaren en in deze verklaring,” zegt mevrouw Fahandej. “Voorbij zijn de dagen dat de diverse families van Iraanse burgers uit elkaar gedreven konden worden. De verklaring die door deze vooraanstaande Iraniërs is ondertekend, is een symbool van eenheid, een eenheid in verscheidenheid. Dit is een waarde die Iran kan dragen naar een toekomst zonder onrecht en pijn. Elke dag die voorbijgaat lijkt nieuwe voorbeelden te bieden waarom, onder bahá’ís en alle anderen in Iran, ons verhaal één is.”

Bron: https://www.bic.org/news/iranian-thought-leaders-call-end-historical-shame-bahai-persecution