“Verandering van tactiek”: Bahá’í International Community beschrijft “wrede” vervolging in Iran

Klik hier voor Perzische vertaling

 

DEN HAAG, 6 december 2023 – De Iraanse regering gebruikt intensievere en wrede nieuwe tactieken om de religieuze bahá’í-minderheid in Iran te vervolgen, volgens een nieuwe verklaring van de Bahá’í International Community (BIC) die vandaag is vrijgegeven, met de bedoeling om de bahá’ís te “beroven” van een “gevoel van vrede en veiligheid in hun dagelijks leven”.

Een verontrustende reeks van “nieuwe en harde methoden” door de autoriteiten omvatte gewelddadige invallen, een toename van het aantal bahá’ís in de gevangenis en in afwachting van hun oproep voor de gevangenis, inbeslagname van eigendommen, ontzegging van begrafenisrechten, ontzegging van hoger onderwijs en een toename van officiële haatzaaiende taal tegen de gemeenschap.

De nieuwe, intensievere en steeds gewelddadigere vervolgingen hebben onevenredig veel vrouwen en ouderen getroffen en hebben geleid tot ziekenhuisopnames en traumatische scheidingen van moeders van hun kinderen.

“Het groeiende aantal aanvallen op Iraanse bahá’ís, dat we al meer dan een jaar waarnemen, wordt alleen overtroffen door de wreedheid van de nieuwe tactieken die de Iraanse regering toepast tegen de onschuldige bahá’í-gemeenschap,” zegt Simin Fahandej, BIC-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in Genève. “Deze tactieken duiden op een strategie om de meest kwetsbare leden van de bahá’í-gemeenschap te terroriseren – mensen die al te maken hebben gehad met extreme druk vanwege hun geloof – om niet alleen de bahá’ís, maar de hele Iraanse samenleving te demoraliseren. De nieuwe verklaring beschrijft in detail hoe de regering dit probeert te bereiken; door middel van toenemend geweld, door de staat gesanctioneerde diefstal en intensievere pogingen om hen het recht te ontzeggen om te studeren, te leren, te leven of zelfs waardig te sterven. De internationale gemeenschap moet erop aandringen dat de Iraanse regering onmiddellijk ophoudt met haar beleid tegen de bahá’ís.”

Tweederde van de bahá’ís die tijdens de recente invallen werden vastgehouden waren vrouwen, velen van hen in de twintig en dertig, aldus de verklaring, en sommigen werden door hun arrestatie gescheiden van hun jonge kinderen.

De BIC voegt eraan toe dat de “misdaden” waarvoor deze mensen werden gearresteerd onder andere het verlenen van sociale diensten aan achtergestelde groepen omvatten, waaronder Iraanse en Afghaanse kinderen en de slachtoffers van een recente aardbeving, wat “de rest van de wereld zou beschouwen als het verlenen van gemeenschapsdienst”.

Sinds begin oktober zijn 40 bahá’ís gearresteerd en zijn de huizen van bijna 100 gezinnen in steden in het hele land binnengevallen en doorzocht.

Ongeveer 70 bahá’ís zitten in detentie of zitten een gevangenisstraf uit en worden vaak psychologisch en fysiek mishandeld tijdens ondervragingen. En 1.200 anderen zitten vast in lopende processen die verband houden met incidenten van vervolging of zijn veroordeeld en wachten op een oproep om de gevangenis in te gaan.

De vonnissen van de rechtbanken worden ook steeds strenger – in de afgelopen weken zijn tientallen bahá’ís veroordeeld tot een totaal van honderden jaren gevangenisstraf. De harde behandeling van bahá’ís in de gevangenis gaat zelfs zo ver dat ze geen toestemming krijgen om de begrafenis van hun eigen ouders bij te wonen. Bahá’ís die op borgtocht vrijkomen moeten exorbitante bedragen betalen of eigendomsbewijzen afstaan als onderpand. Een recent voorbeeld: een jonge vrouw in Shiraz, nog maar begin twintig, moest een borgsom van ongeveer 200.000 dollar betalen, een enorm bedrag voor elke gewone Iraniër.

Gewelddadige huisinvallen en huiszoekingen zijn een verontrustend kenmerk van het nieuwe optreden, aldus de BIC. In tientallen gevallen drongen gemaskerde agenten onder bedreiging van een vuurwapen bahá’í-woningen binnen, doorzochten het pand, namen elektronische apparaten, al het beschikbare geld, juwelen en waardevolle voorwerpen in beslag, evenals werkapparatuur ter waarde van honderden of duizenden Amerikaanse dollars, en hielden vervolgens de personen vast of arresteerden hen voor ondervraging.

“Toen veiligheidsagenten het huis van een gezin binnenvielen, maakte de jonge zoon bezwaar,” zegt de BIC in haar verklaring, toen ze voorbeelden opsomde van de invallen. “De agenten sloegen de jongen vervolgens hard, voor de ogen van zijn ouders en zijn grootmoeder, die machteloos waren om in te grijpen.” In een ander geval, waarbij de moeder van een jong gezin aankwam bij haar woning, werd de vrouw “met geweld naar binnen gegooid” in haar eigen huis door vier mannen die haar hadden opgewacht en die vervolgens een huiszoeking uitvoerden. Bij een ander incident kreeg een bahá’í-man een hartaanval nadat veiligheidsagenten bij hem thuis waren binnengedrongen en zijn dochter hadden gearresteerd.

De verklaring voegt eraan toe dat agenten bij sommige gelegenheden de ramen van huizen kapot hebben gemaakt en deuren hebben vernield om toegang te krijgen. Er waren ook beveiligingscamera’s op de huizen van verschillende bahá’ís gericht om hun activiteiten en bezoekers in de gaten te houden.

Een reeks invallen in de huizen van oudere en zieke vrouwen zorgde ervoor dat een aantal van hen getraumatiseerd raakte en in het ziekenhuis belandde. Eén van deze vrouwen kreeg tijdens de inval een hartaanval en een andere lijdt aan de ziekte van Alzheimer.

“Hoe kan de Iraanse regering ooit het terroriseren van enkele van de meest kwetsbare leden van de bahá’í-gemeenschap rechtvaardigen, zoals ouderen, zieken, moeders, jonge mannen en vrouwen die al op alle mogelijke manieren sociaal en cultureel geïsoleerd zijn van de samenleving? ontkenning van hoger onderwijs en werkgelegenheid?” voegt mevrouw Fahandej toe. “Welke logica zit er in het weghalen van jonge moeders bij hun kinderen, in sommige gevallen voor vijf tot tien jaar, terwijl deze vrouwen niets anders hebben gedaan dan de arme en achtergestelde gemeenschappen dienen? Als dit geen religieus gemotiveerde vervolging is, met als enig doel het elimineren van de bahá’í-gemeenschap en het afsnijden van bahá’ís van hun geloof, wat dan wel?’

Volgens de verklaring hebben bahá’ís van universitaire leeftijd ook te maken met nieuwe barrières voor het hoger onderwijs. Sinds de Islamitische Revolutie van 1979 zijn bahá’ís uitgesloten van de universiteit: maar nu wordt aan studenten gevraagd “verklaringen te ondertekenen waarin zij het gezag van hun religieuze instellingen ontkennen” en zo de bahá’í-overtuigingen te herroepen om naar de universiteit te kunnen gaan.

Er zijn ook steeds meer anti-bahá’í-uitspraken en beweringen over immoraliteit door mediakanalen die banden hebben met de Islamitische Revolutionaire Garde, evenals door de Opperste Leider, aldus de verklaring.

En op bahá’í-begraafplaatsen in sommige steden proberen Iraanse functionarissen de begraafplaatsen over te nemen en hebben ze families ervan weerhouden dierbaren te begraven volgens de bahá’í-begrafenisrituelen. In de BIC-verklaring wordt toegevoegd dat agenten van het Ministerie van Inlichtingen op de bahá’í-begraafplaats in Teheran bahá’ís hadden uitgesloten van het gebruik van hun eigen percelen en overleden bahá’ís hadden begraven in een massagraf van duizenden politieke gevangenen en gewetensgevangenen.

Het begraven van bahá’ís daar is een poging om ‘de herinnering aan het massagraf te elimineren’, aldus de verklaring, wat ‘tegen de uitgesproken wensen van de bahá’í-gemeenschap was’, uit respect voor familieleden van degenen die op de plek begraven liggen.

De afgelopen week heeft één bahá’í-familie er zelfs voor gekozen om het lichaam van een overleden dierbare beschikbaar te stellen  voor wetenschappelijk onderzoek, in plaats van de weigering van begrafenisrechten door de Iraanse autoriteiten te accepteren. De verhuizing was een laatste daad namens een vrouw – de overledene – wier echtgenoot in de jaren tachtig werd geëxecuteerd vanwege zijn Bahá’í-geloof en wier twee zoons een tijd in de gevangenis hebben gezeten.

Ook kunnen bahá’ís hun huwelijk nu niet meer registreren, aldus de verklaring, vanwege de introductie van een online registratiesysteem. Het effect is dat bahá’í-huwelijken nietig zijn verklaard onder de wet, en dit heeft op zijn beurt ernstige gevolgen voor eventuele latere geboorteregistraties en andere sociale rechten.

De verklaring van de BIC werd vrijgegeven nadat brieven van twee bahá’í-vrouwen die momenteel in de Evin-gevangenis zitten, Mahvash Sabet en Fariba Kamalabadi, online waren gepubliceerd. Beide vrouwen deden een beroep op hun landgenoten om de Iraanse regering op te roepen een einde te maken aan de vervolging van de bahá’ís. “Ons verhaal is één”, zei mevrouw Kamalabadi, terwijl mevrouw Sabet zei: “Mijn verhaal is het jouwe”, beide in navolging van de #OurStoryIsOne-campagne van BIC. De campagne, die in juni werd gelanceerd, herdenkt de executie in 1983 van tien bahá’í-vrouwen die hun leven gaven voor gelijkheid en gerechtigheid, principes die vandaag de dag de wens zijn van veel andere Iraniërs.

Bron: https://www.bic.org/news/change-tactics-bahai-international-community-details-brutal-persecution-iran