“Jongeren geloven het wèl”: Perspectief van een aantal jongeren op religie: een ankerpunt en positieve bron van kracht

Terwijl we om ons heen conflict en polarisatie zien, hoorden we tijdens de bijeenkomst ‘Jongeren geloven het wél!’ een aantal jongeren en een jongerenwerker over hoe religie hen en de jongeren om hen heen motiveert en hoe het een positieve bron van kracht kan zijn. Dit terwijl religie vaak wordt gezien als bron van conflict, of juist iets wat je liever voor jezelf houdt omdat het een negatieve reactie kan opwekken. Bij deze jongeren zagen we hoe zij aangaven dat religie hen in hun leven inspireert om ‘het goede’ te doen. 

Op donderdag 25 januari jl. organiseerde het Platform godsdienstvrijheid wereldwijd een bijeenkomst over de rol die religie bij jongeren speelt. Daaruit kwam naar voren dat bij veel jongeren, anders dan bij de generaties boven hen, religie eigenlijk een belangrijke rol speelt en inspireert tot dienstbaarheid aan de wereld om hen heen. En terwijl veel jongeren mentale problemen hebben, is het geloof voor deze jongeren een anker dat hen helpt om hun identiteit te bekrachtigen en die in te zetten voor de wereld om hen heen. 

Ardin Chesters, één van de jongeren aanwezig tijdens deze bijeenkomst, gaf aan: “In de Merenwijk in Leiden geef ik een klas voor kinderen over allerlei geestelijke eigenschappen, zoals oprechtheid en trouw. Deze kinderklas is voor kinderen van allerlei achtergronden. Eentje ervan is er bahá’í, de rest is moslim of christelijk.” Hij zei verder: “Ik zie dat er in de wereld veel verandering nodig is. Het is soms moeilijk voor mij om niet overweldigd te raken door al het slecht nieuws wat je tegenkomt, dus wil ik in plaats daarvan opstaan om een bijdrage te leveren aan mijn eigen omgeving, hoe klein dan ook. Ik hoop heel graag dat door de inspanningen die ik samen met mijn vrienden maak, deze kinderen lessen mee zullen nemen die hen leven lang ondersteunen.”

Wat deze jongeren tijdens de rondetafel ook noemden, was het belang van gemeenschapsvorming, en hoe religie in dat proces kan helpen. Terwijl veel mensen zich grote zorgen maken over de huidige toestand van de wereld, wordt het belang van gemeenschappen onderkend. Maar hoe zorgen we ervoor dat we sterke, bruisende gemeenschappen gaan bouwen? Dit kunnen we met iedereen om ons heen doen, in onze stad, wijk of dorp. En met name jongeren hebben de kracht, het enthousiasme en het rechtvaardigheidsgevoel dat nodig is om onze wereld te veranderen. 

Deze rondetafel vond plaats in het jaar dat we ook de executie van de tien bahá’í-vrouwen in Shiraz, Iran, op 18 juni 1983 herdenken. Deze tien vrouwen, waarvan het merendeel in hun twintiger jaren was, staan symbool voor de kracht van jongeren. Zij werden alle tien geëxecuteerd vanwege hun geloof, terwijl dit geloof hun kracht gaf om zich in te zetten voor een gelijkwaardige en verbindende samenleving. Zo zetten zij zich bijvoorbeeld in voor de morele opvoeding van kinderen uit hun buurt en waren ze een bron van inspiratie voor anderen om hen heen. Als zij tegen hun beulen gezegd hadden dat ze niet langer bahá’í zouden zijn, zouden ze direct zijn vrijgelaten. 

Het Platform godsdienstvrijheid wereldwijd zet zich in voor vrijheid van religie en levensovertuiging wereldwijd, waaronder Nederland.