“Geloven in mensenrechten”, Viering 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

DEN HAAG, zondag 10 december 2023 – Afgelopen zondag was het 75 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekend was, en dat werd groots gevierd in de Grote Kerk in Den Haag met het festival “Geloven in mensenrechten”. Initiatives of Change was de organisator en vele organisaties sloten zich aan, waaronder de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap. Want in deze donkere tijden is het belangrijk om hoop uit te spreken, om te kijken naar die organisaties en mensen die streven naar wereldvrede en respect voor mensenrechten wereldwijd.

V.l.n.r. Mariane Linger, Jelly van der Laan, Karlijn van der Voort en Wim van Nispen

In de opening was aandacht voor de huidige situatie in de wereld, maar ook in Nederland, en hoe kunnen we hier ervoor zorgen dat mensenrechten gerespecteerd worden?

Alle deelnemende maatschappelijke organisaties en religieuze gemeenschappen hadden een eigen grote tent in de kerk gekregen, en binnen de “bahá’í-tent” werden prachtige, betekenisvolle gesprekken gevoerd met heel diverse bezoekers.

Zo spraken we over een aantal principes van het Bahá’í-geloof, die nauwe verwantschap vertonen met de mensenrechten uit de Universele Verklaring. Zo werd onder andere de gelijkwaardigheid van man en vrouw benadrukt, dat we alle vooroordelen moeten uitbannen en dat de mensheid uit slechts één ras bestaat.

Wim van Nispen, van de Haagse Bahá’í-gemeenschap, zei dat de bahá’í-geschriften aangeven dat wereldvrede niet alleen mogelijk is, maar onvermijdelijk. Een hoopvolle boodschap, maar niet eentje die ons ontslaat van onze verantwoordelijkheden: “Of vrede pas bereikt zal worden na onvoorstelbare verschrikkingen of nu zal worden gevestigd door gezamenlijk overleg en gezamenlijke wilsinspanning, is de keuze waar alle bewoners van de aarde voor staan”, aldus de geschriften.

Om dit proces te versnellen werken de bahá’ís met al hun vrienden op kleine schaal aan het opbouwen van gemeenschappen om hun heen waarbij elk mens telt met zijn of haar unieke eigenschappen en capaciteiten, om zodoende de wereld een impuls te geven richting wereldvrede.

Zo gaf Gwendolyn Philbrow, een bahá’í-student uit de Faeröer eilanden, een bijdrage over een jeugdgroep die zij elke week in Den Haag organiseert, en waar jeugd tussen de 11 en 15 jaar oud, vanuit verschillende achtergronden (religieus en etnisch) samenwerken en leren om dienstbaar te zijn aan hun lokale buurt om zo de wereld om hen heen te verbeteren.

Tafel met daarop het boekje ‘Het vraagstuk van Universele Vrede’, van ‘Abdu’l-Bahá

Dit festival vormde de laatste bijeenkomst in de Mensenrechtenkaravaan, waarin Initiatives of Change langs allerlei maatschappelijke en religieuze organisaties in Den Haag ging, op zoek naar de kern van mensenrechten.