Rechtbank in Sanaa handhaaft de doodstraf tegen Jemenitische bahá’í

DEN HAAG, 23 maart 2020  – Ondanks een ernstige humanitaire crisis en toenemende gezondheidsproblemen in Jemen, bekrachtigde een hof van beroep in Sanaa gisteren een religieus gemotiveerd doodvonnis tegen Hamed bin Haydara, een bahá’í die sinds 2013 gevangen zit.

Op 22 maart heeft een rechtbank in Sanaa, Jemen een religieus gemotiveerd doodvonnis tegen dhr. Haydara uitgesproken, die sinds 2013 gevangen zit.

Na een vier jaar lang durende reeks van schijnprocessen werd de heer Haydara in 2018 veroordeeld tot openbare terechtstelling. In hetzelfde vonnis van de rechtbank werd ook de ontbinding van bahá’í-instellingen bevolen en werden alle bezittingen van de heer Haydara geconfisqueerd. Vervolgens begon een lang proces in hoger beroep, dat zich voortsleepte tijdens 18 hoorzittingen.

‘De internationale bahá’í-gemeenschap veroordeelt ondubbelzinnig de doodstraf tegen de heer Haydara’, zei Diane Ala’i, vertegenwoordiger van BIC (Bahá’í International Community) bij de Verenigde Naties in Genève. ‘In een tijd waarin de internationale gemeenschap met een wereldwijde gezondheidscrisis te maken heeft, is het onbegrijpelijk dat de autoriteiten in Sanaa een doodvonnis tegen een onschuldig individu hebben uitgesproken, uitsluitend vanwege zijn overtuiging in plaats van zich te concentreren op het beschermen van de bevolking, met inbegrip van de bahá’ís’.

De heer Haydara werd in december 2013 willekeurig gearresteerd op zijn werkplek vanwege zijn Bahá’í-geloof. Zijn zaak is opmerkelijk vanwege het volledig ontbreken van een eerlijk proces sinds zijn arrestatie. Niet alleen bracht hij maanden zonder hoorzitting in de gevangenis door, hij leed ook onder wrede vormen van marteling, waaronder afranselingen, elektrocuties en intense psychologische mishandelingen. De heer Haydara werd herhaaldelijk een behandeling geweigerd voor medische aandoeningen die zich ontwikkelden als gevolg van de martelingen die hij onderging. Hij werd ook gedwongen om documenten te ondertekenen terwijl hij geblinddoekt was en gedurende enkele maanden werden bezoekers, onder wie zijn vrouw en dochters, geweigerd. Bovendien werd hem verhinderd de hoorzitting bij te wonen toen zijn vonnis werd uitgesproken.

‘De internationale bahá’í-gemeenschap is ontzet over dit schandalige vonnis en roept de rechtbank en de Houthi-autoriteiten op om onmiddellijk actie te ondernemen om deze onrechtvaardige straf niet te doen’, aldus Diane Alai.

Sinds 2017 hebben de Houthi-autoriteiten meer dan twintig leden van de bahá’í-gemeenschap in Jemen aangevallen en vervolgd, onder wie leden van bahá’í-bestuursorganen. De heer Haydara is een van de zes bahá’ís die momenteel in Sanaa gevangen zitten vanwege hun geloofsovertuiging.

Bron: https://www.bic.org/news/sanaa-court-upholds-death-sentence-against-yemeni-bahai