Houthi-autoriteiten verordenen de vrijlating van alle bahá’í-gevangenen in Jemen

DEN HAAG, 26 maart 2020  – In een algemene televisietoespraak gisteren in Jemen beval de heer Mahdi al-Mashat, president van de Houthi Supreme Political Council, de vrijlating van alle bahá’í-gevangenen en amnestie voor Hamed bin Haydara, wiens doodvonnis nog maar drie dagen geleden in hoger beroep werd bekrachtigd door een rechtbank in Sanaa.

Bahá’í International Community (BIC) verwelkomt deze aankondiging en roept op tot onmiddellijke implementatie ervan. De zes vrij te laten bahá’ís, die op grond van hun geloofsovertuiging al jarenlang onterecht in Sanaa gevangen zitten en een reeks ongegronde beschuldigingen tegen zich zagen geuit, zijn de heer Hamed bin Haydara, de heer Waleed Ayyash, de heer Akram Ayyash, de heer Kayvan Ghaderi, de heer Badiullah Sanai en de heer Wael Al-Arieghie.

De uitgevaardigde order moet leiden tot intrekking van de aanklachten uit 2018 tegen een groep van meer dan 20 bahá’ís, de teruggave van alle bezittingen en eigendommen van bahá’ís en het functioneren van bahá’í-instellingen. Net als alle andere Jemenitische burgers moet het bahá’ís worden toegestaan hun geloof vrijelijk te belijden, in overeenstemming met de universele principes van vrijheid van religie en overtuiging. De bahá’ís van Jemen hebben bijgedragen aan het welzijn van hun land en hun medeburgers en zij zullen dat blijven doen.

Bron: https://www.bic.org/news/houthi-authorities-order-release-all-bahai-prisoners-yemen