Parlementariërs in Europa veroordelen vervolging van bahá’ís in Jemen

DEN HAAG, 1 maart 2018 (BWNS) – Meer dan honderd leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen in heel Europa hebben een verklaring ondertekend waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van alle bahá’í-gevangenen in Jemen, onder wie Hamed bin Haydara, die eerder dit jaar tot de doodstraf werd veroordeeld door middel van een openbare executie. De brief is gericht aan de Houthi-autoriteiten, die de Jemenitische hoofdstad Sanaa besturen.


Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg.

Tegen de achtergrond van een recente golf van vervolgingen gericht tegen de bahá’í-gemeenschap in Sanaa, hebben de 103 ondertekenaars van de brief – onder meer uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk – zich aangesloten bij de vele stemmen van over de gehele wereld die de acties van de Houthi-autoriteiten veroordelen. Nog vorige maand deden meerdere VN-mensenrechtendeskundigen een beroep op de Houthi-autoriteiten om de veroordeling tegen de heer Haydara te vernietigen. De Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement (DROI) heeft deze kwestie ook besproken tijdens zijn zitting in januari 2018.

Op dit moment zitten zeven bahá’ís in Sanaa in de gevangenis en hen worden fundamentele mensenrechten ontzegd. Van hen zit Hamed bin Haydara het langst gevangen. Hij werd op 2 januari 2018 ter dood veroordeeld door het gespecialiseerde strafhof in Sanaa. Hij zit sinds december 2013 in de gevangenis, nadat hij zonder opgaaf van redenen werd gearresteerd op zijn werk. De zaak van de heer Haydara is opmerkelijk vanwege het totale gebrek aan een eerlijk proces. Tijdens de recente hoorzitting van de heer Haydara riep de lokale rechter ook op tot ontbinding van alle gekozen bahá’í-instellingen, waardoor de gehele bahá’í-gemeenschap gevaar loopt.

Bron: http://news.bahai.org/story/1241/

Verwante berichten: