Luid protest tegen doodvonnis Jemenitische bahá’í

DEN HAAG, 12 januari 2018 — Meer dan 100 bekende activisten, advocaten en invloedrijke leiders hebben de laatste week hun stem laten horen in protest tegen de geplande terechtstelling van de Jemenitische bahá’í Hamed bin Haydara, die onterecht gevangen werd genomen vanwege zijn religieuze overtuiging.


Oude stad Sanaa. Sanaa is de grootste stad in Jemen. Foto: Rod Waddington

De heer Haydara is veroordeeld tot een openbare executie door een bijzonder strafhof in Sanaa op 2 januari. De plaatselijke rechter riep ook op tot de ontbinding van alle gekozen bahá’í-instellingen, waardoor de hele bahá’í-gemeenschap direct gevaar loopt.

Er kwam echter een golf van steun uit de hele regio op gang voor de bahá’í-gemeenschap van Jemen na deze ongehoorde uitspraak in Sanaa, een stad die onder controle van de Houthis staat.

Opmerkelijk was de reactie uit de Arabische wereld. Vooraanstaande media hebben over de zaak gepubliceerd, waarbij ze de beschuldigingen tegen de heer Haydara beschouwden als een duidelijke en ernstige mensenrechtenschending. Een petitie werd gelanceerd die tot nu toe handtekeningen van leiders en bekende personen uit de regio genereerde. De Yemeni Initiative for Defending Baha’i Rights, een groep van activisten die in april werd opgericht, heeft tienduizenden personen bereikt door berichten over de zaak te verspreiden.

“Ontelbare rapporten verwijzen duidelijk naar de verraderlijke betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten bij de vervolging van de bahá’í-gemeenschap in Jemen,” zei Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van de Bahá’í International Community bij de VN.

Deze uitspraak is zonder precedent in de vervolging van de bahá’ís in Jemen en geeft duidelijk eenzelfde beeld weer van de onrechtvaardige behandeling van de bahá’í-gemeenschap in Iran.

De heer Haydara werd willekeurig gearresteerd op zijn werk op 3 december 2013 en verblijft sindsdien in de gevangenis. Zijn zaak staat bekend vanwege het totale gebrek aan een goede rechtsgang.
De bahá’í-gemeenschap van Jemen wordt gedurende de laatste jaren meer en meer vervolgd door de autoriteiten in Sanaa. Op dit moment zitten er nog zes andere bahá’ís in de gevangenis van Sanaa en worden aan hen fundamentele mensenrechten ontzegd.

Bron: http://news.bahai.org/story/1232/