Leden VN-Veiligheidsraad “betreuren” detentie elf Jemenitische bahá’ís en roepen op tot hun vrijlating

DEN HAAG, 23 augustus 2023 – Zes leden van de VN-Veiligheidsraad riepen op tot de vrijlating van elf bahá’ís in Jemen – die op 25 mei tijdens een gewelddadige inval van de Houthi’s met geweld zijn verdwenen en nog steeds worden vastgehouden – en tot eerbiediging van hun religieuze vrijheden door de de facto autoriteiten. Albanië, Brazilië, Frankrijk, Malta, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten riepen elk op tot de vrijlating van de Jemenitische bahá’ís.

Zes leden van de VN-Veiligheidsraad hebben opgeroepen tot de vrijlating van de Jemenitische bahá’í die tijdens een gewelddadige inval op 25 mei werd vastgehouden

Een video van de inval werd opgenomen op Zoom en toonde een aantal gemaskerde gewapende mannen die een kamer binnengingen waar de bahá’ís verzameld waren en hen aanvielen, voordat de lijn werd doorgesneden.

Bij de inval werden in totaal 17 bahá’ís gearresteerd, waaronder vijf vrouwen, en tot nu toe zijn slechts zes personen vrijgelaten. Twee van de vrouwen hebben zware druk ondervonden van de Houthi-veiligheidsdiensten om hun geloof te herroepen, waartegen ze zich verzetten – een duidelijk bewijs van religieuze vervolging.

Deze steun van de leden van de Veiligheidsraad kwam op een moment dat deze raad herhaaldelijk bijeenkwam om de bredere crisis in Jemen onder controle van de Houthi’s te bespreken.

“Een vreedzame bahá’í-bijeenkomst binnenvallen, gewapend met semi-automatische wapens, heeft maar één doel”, zegt Bani Dugal, de hoofdvertegenwoordiger van de Bahá’í International Community (BIC) bij de Verenigde Naties. “De gemaskerde Houthi-schutters die deze afschuwelijke inval in mei uitvoerden, probeerden de Jemenitische bahá’ís te terroriseren. De Houthi’s proberen angst aan te wakkeren voor represailles die de bahá’í-gemeenschap zouden kunnen uitroeien en de gevangenen ertoe aan te zetten hun geloof af te zweren. De poging is mislukt en de groteske doelen van deze inval zijn voor de hele wereld zichtbaar.”

Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield, die de Verenigde Staten vertegenwoordigt in de Veiligheidsraad en tevens voorzitter is van de Veiligheidsraad, zei: “Teveel onschuldige mensen worden nog steeds vastgehouden … waaronder mensen die onterecht het doelwit zijn en leden van religieuze gemeenschappen. We roepen op tot de vrijlating van iedereen die onterecht vastgehouden wordt, inclusief [de] elf bahá’ís.”

De Franse afgevaardigde riep ook op tot de “onmiddellijke vrijlating” van de bahá’ís en herhaalde dat Frankrijk “gehecht is aan de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, net als aan alle fundamentele vrijheden”. Brazilië herinnerde ook aan “het belang van het volledig respecteren van de rechten van religieuze minderheden”.

Albanië veroordeelde de detentie van de bahá’ís sterk en zei dat het de “mishandeling van religieuze minderheden in het land betreurde” en riep de Houthi’s op om de ontvoerde bahá’í onmiddellijk vrij te laten. Het Verenigd Koninkrijk en Malta riepen ook op tot de vrijlating van de bahá’ís, terwijl de regering in ballingschap van Jemen aandrong op de vrijlating van alle gevangenen.

“De Houthi’s hebben enkele van de zeventien bahá’ís die in mei werden vastgehouden, vrijgelaten. Maar zelfs degenen die zijn vrijgelaten hebben geen bewegingsvrijheid en mogen hun woonplaats niet verlaten zonder toestemming, wat betekent dat ze uit de Jemenitische samenleving worden gewist,” zei mevrouw Dugal.

“De bahá’ís in Jemen blijven de steun van de internationale gemeenschap nodig hebben,” voegde mevrouw Dugal eraan toe. “Dertien mensen zaten achter de tralies toen de Veiligheidsraad in juli bijeenkwam. Verschillende lidstaten riepen toen op tot hun vrijlating en twee van hen zijn sindsdien vrijgelaten. Voorstanders van mensenrechten over de hele wereld moeten de Houthi’s daarom overladen met berispingen en waarschuwingen totdat ze de resterende elf vastgehouden bahá’ís vrijlaten.”

Het Cairo Instituut gaf een verklaring uit in het Engels en Arabisch – die ook ondertekend werd door vier andere groepen – waarin om “de onmiddellijke vrijlating van de ontvoerden en het beëindigen van de opruiende haatzaaiende retoriek tegen religieuze minderheden en bahá’ís in Jemen” werd gevraagd. Amnesty International publiceerde ook een dringende actie over de detenties.

Een volledige update over de recente situatie van de bahá’ís in het door Houthi’s gecontroleerde Jemen – evenals internationale steunbetuigingen aan de bahá’ís – is te vinden op de website van de BIC.

Bron: https://www.bic.org/news/un-security-council-members-deplore-detention-11-yemeni-bahais-and-call-their-release