Unieke stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sterkt wereldwijde steun voor de Iraanse bahá’ís

Den Haag, 16 september 2023 – Temidden van een streng optreden tegen de Iraanse Bahá’í-gemeenschap heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie over de bahá’ís in Iran aangenomen, met 28 medesponsors in het Congres – een ongekend aantal medesponsors onder congresresoluties over de vervolging van de Bahá’ís in Iran sinds minstens 20 jaar.

Tijdens een ernstige onderdrukkingscampagne tegen de Iraanse Bahá’í-gemeenschap heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie aangenomen over de bahá’ís in Iran, waarin de Iraanse regering wordt veroordeeld voor mensenrechtenschendingen.

 

Het nieuwe wetsvoorstel, House Resolution 492, werd geïntroduceerd door congreslid Jan Schakowsky uit Illinois. Het volgt op de sterke steun van mevrouw Schakowsky voor de lopende campagne #OurStoryIsOne, die in juni van dit jaar van start ging en waarin ze dit wetsvoorstel aanvankelijk aankondigde. De campagne begon ter ere van de 40e verjaardag van de executie van tien bahá’í-vrouwen in Shiraz vanwege hun geloof. De Bahá’í International Community droeg de campagne en de herdenking op aan alle vrouwen in Iran die blijven strijden voor gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Het nieuwe wetsvoorstel, House Resolution 492, werd geïntroduceerd door congreslid Jan Schakowsky uit Illinois. Het volgt op de sterke steun van mevrouw Schakowsky voor de lopende campagne #OurStoryIsOne, die in juni van dit jaar van start ging en waarin ze dit wetsvoorstel aanvankelijk aankondigde.

 

De resolutie begint met de executie van de tien vrouwen en stelt: “Op 18 juni 2023 is het 40 jaar geleden dat tien bahá’í-vrouwen werden geëxecuteerd door de Iraanse regering, elk van hen was getuige van de ophanging van degenen die voor haar werden opgehangen in een laatste mislukte poging hen te dwingen om hun geloof op te geven, na meer dan zes maanden gevangenschap en gewelddadige mishandeling, waarbij de jongste van deze vrouwen slechts 17 jaar oud was”.

De resolutie veroordeelt voorts de “schending van de Internationale Verdragen voor de Rechten van de Mens” en roept de Iraanse regering op om “bahá’ís en anderen die uitsluitend vanwege hun religie gevangen zijn genomen of worden vastgehouden, onmiddellijk vrij te laten, een einde te maken aan de door de staat gesteunde campagne van haatpropaganda tegen de bahá’ís en het beleid terug te draaien dat bahá’ís en andere religieuze minderheden discrimineert.”

Schakowsky zei na de aanname dat het Huis van Afgevaardigden “een krachtige, eensluidende boodschap stuurt aan de regering van Iran, waarin de ernstige mensenrechtenschendingen worden veroordeeld” en dat “de Verenigde Staten en haar bondgenoten alle beschikbare diplomatieke middelen moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat Iran nu een einde maakt aan deze door haat gevoede campagne tegen de bahá’í-minderheid”.

De resolutie gaf ook aan dat “de bahá’ís van Iran nooit erkend zijn door hun regering en vaak vervolgd worden door het Iraanse regime. Het regime neemt vaak persoonlijke eigendommen in beslag, ontzegt bahá’ís de toegang tot onderwijs en werkgelegenheid, en houdt bahá’ís vast of zet ze gevangen louter op basis van hun religieuze overtuiging.”

“De Bahá’í International Community (BIC) verwelkomt deze uiting van ongekende steun door beide partijen van de Amerikaanse wetgevende macht,” zei Simin Fahandej, vertegenwoordiger van de Bahá’í International Community bij de Verenigde Naties in Genève. “De Iraanse regering moet weten dat de internationale gemeenschap in de gaten houdt hoe ze haar burgers behandelt, inclusief een van haar meest kwetsbare bevolkingsgroepen, de bahá’ís. We hebben keer op keer gezien dat haar behandeling van de bahá’ís een lakmoesproef is voor de manier waarop ze de bredere bevolking in Iran behandelt.”

“Tientallen Iraanse bahá’ís zijn de afgelopen weken vastgehouden, gearresteerd, berecht, veroordeeld of gevangengezet,” voegde mevrouw Fahandej eraan toe. “De Iraanse regering stopt nergens voor om te proberen de bahá’ís van Iran te verstikken, het voor hen als gemeenschap onleefbaar te maken, hen te onderdrukken en haatzaaiende taal en laster tegen hen te verspreiden. Iraniërs en de internationale gemeenschap roepen krachtig en met één stem op om een einde te maken aan de systematische vervolging van de bahá’ís en de schendingen van de rechten van zovelen in het hele land. Alle burgers en alle groepen in Iran verdienen het om als gelijken in hun eigen land te leven, of het nu vrouwen of mannen zijn, of ze in de meerderheid zijn of tot etnische of religieuze minderheden behoren.”

Bron: https://www.bic.org/news/unprecedented-vote-us-house-representatives-support-iranian-bahais-invigorates-global-support