Het stille plan van Iran om een hele gemeenschap te vernietigen

DEN HAAG, 27 september 2018, (BIC) – De Iraanse regering neemt actief en systematisch maatregelen om de bahá’í-gemeenschap, de grootste niet-islamitische religieuze minderheid in het land, als levensvatbare entiteit uit te roeien. Bahá’í International Community heeft daarvoor gewaarschuwd aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).


Een groep bahá’ís verspreid over geheel Iran gearresteerd en vervolgens vervolgd als groep in 2012.

Ongeveer 60 bahá’ís zitten momenteel gevangen in Iran, terwijl tienduizenden dagelijks te maken hebben met educatieve, economische en culturele vervolging, uitsluitend vanwege hun geloof. Huizen van bahá’ís worden met regelmaat overvallen en leden van de gemeenschap worden willekeurig gearresteerd en vastgehouden. Bedrijven van bahá’ís zijn gesloten en verzegeld, waardoor ze worden beroofd van de mogelijkheid om hun dagelijks brood te verdienen en duizenden jonge Iraanse bahá’ís wordt de toegang tot het hoger onderwijs ontzegd of worden regelmatig van de universiteit gestuurd alleen vanwege het uitoefenen van hun geloof.

‘Deze systematische maatregelen van de Iraanse regering om bahá’ís zelfs hun fundamentele rechten te onthouden, vormen facetten van een beleid om de bahá’í-gemeenschap te vernietigen als een levensvatbare eenheid’, zegt Diane Alai, vertegenwoordiger van Bahá’í International Community bij de Verenigde Naties. ‘Geen enkele bahá’í-familie in Iran is immuun voor deze vervolgingen. Hoe lang moet dit duren? Het is hoog tijd dat de internationale gemeenschap Iran oproept om zijn toezeggingen en verplichtingen op grond van internationale en nationale wetgeving na te komen en deze ernstige schendingen te staken’.

Ondanks de veroordeling door de internationale gemeenschap, activisten en leden van de Iraanse samenleving, blijven de vervolgingen tegen de bahá’í-gemeenschap onverminderd doorgaan. Bahá’í-begraafplaatsen zijn ontheiligd en het aanzetten tot haat door de staatsmedia is toegenomen terwijl er strikte grenzen zijn gesteld aan het recht van samenkomst. Meer dan 200 bahá’ís – meestal gemeenschapsleiders – zijn gedood of geëxecuteerd. Duizenden anderen zijn gemarteld of gevangengezet. Sindsdien heeft de anti-bahá’í-strategie van de regering zich gericht op sociale, economische en educatieve discriminatie in een poging om internationale critici de mond te snoeren.

Een geheim memorandum, dat de hoogste leider van Iran in 1991 ondertekende, schetst een strategie om – naast andere stappen – ‘de vooruitgang en ontwikkeling van de Iraanse bahá’í-gemeenschap te blokkeren en werkgelegenheid te ontzeggen als ze zichzelf identificeren als bahá’ís’. Nu, bijna veertig jaar later, worden de bahá’ís nog steeds regelmatig gearresteerd, vastgehouden en gevangen gezet vanwege het uitoefenen van hun geloof, ondanks beloften van president Hassan Rohani om religieuze discriminatie te beëindigen.

Ondanks de vervolgingen hebben bahá’ís in Iran veerkrachtig gereageerd en zijn ze vaak betrokken bij projecten die hun gemeenschap vooruit helpen.

Bron: https://www.bic.org/news/irans-silent-plan-destroy-entire-community