Bijdragen van religies aan vrede verkend in presidentiële paleis in Columbia

Bogota, 12 juli 2016 – Bij het naderen van een langverwacht, historisch vredesakkoord in Colombia tussen de overheid en de revolutionaire strijdkrachten van Colombia (FARC), heeft President Juan Manuel Santos meer dan 100 religieuze vertegenwoordigers uitgenodigd om bijeen te komen in het presidentieel paleis op 4 juli 2016.

12 juli 2016
President Juan Manuel Santos met religieuze vertegenwoordigers op 4 juli 2016

Gezien de unieke rol die religie heeft bij het inspireren van individuen en gemeenschappen om samen te werken voor het welzijn van allen, werden tijdens dit evenement de bijdragen verkend die religie kan leveren aan het vredesproces in Colombia, een land dat bijna zeven decennia lang gewelddadige burgeroorlog heeft doorstaan.

Zich richtend naar het publiek sprak President Santos over het gemeenschappelijk verlangen van alle godsdiensten naar vrede en harmonie. Puttend uit heilige geschriften, citeerde hij een aanhaling van Bahá’u’lláh: “Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten”.

Sprekend over de gebeurtenis zei mevrouw Ximena Osorio, een vertegenwoordiger van de Colombiaanse bahá’í-gemeenschap, : “Onze regering beschouwt religieuze gemeenschappen als belangrijke maatschappelijke actoren. Religies hebben een bereik dat de overheid niet heeft, bijvoorbeeld in de meer afgelegen gebieden en aan de basis. ”

Deze gedachte werd op de conferentie ook door de overheidsambtenaren gedeeld. ” Als geestelijke leiders van Colombia bent u de sleutel in dit proces van het bereiken van vrede “, zei Carmen Ines Vasquez, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die tijdens haar toespraak nogmaals het belang herhaalde van samenwerking om een duurzame vrede door vergeving en verzoening te bereiken.

“In de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling ontstaan voor een beter begrip van de rol die religieuze actoren hebben in het bevorderen van het welzijn van de samenleving,” zei mevrouw Osorio tijdens haar opmerkingen op het evenement. “Deze trend wordt aangedreven door een groeiend besef van het enorme reservoir aan potentieel dat religieuze gemeenschappen moeten bijdragen aan de vooruitgang van vele sociale aangelegenheden.”

Het komende vredesakkoord streeft naar beëindiging van een decennia lang conflict dat ongeveer 220.000 levens heeft geëist en onnoemelijke trauma teweeg heeft gebracht. Verwacht wordt dat de vredesbesprekingen, die in 2012 begonnen, zullen resulteren in de ondertekening van de overeenkomst op 20 juli 2016.

Bron: http://news.bahai.org/story/1114