Economische verstikking van de bahá’ís in Iran

Den Haag, 2 augustus 2016 – Bahá’ís in Iran vertellen, samen met vrienden, in een korte film over de onderdrukking die zij elke dag vanwege hun geloof moeten doorstaan in hun land. Sinds de Islamitische Revolutie in 1979 worden de aanhangers van het Bahá’í-geloof, Iraans grootste niet-islamitische religieuze minderheid, actief vervolgd door hun eigen regering en hun burger- en mensenrechten worden ontkend.

Het resultaat is de vernietiging of inbeslagneming van bahá’í religieuze, historische en culturele plaatsen, bahá’í-begraafplaatsen, ziekenhuizen en klinieken, evenals de uitbanning van bahá’í docenten, professoren en studenten van academische instellingen – allemaal met het doel om de bahá’í-gemeenschap economisch te verstikken en om uiteindelijk het geloof te elimineren.

De Iraanse bahá’ís en hun vrienden hebben dit filmpje gemaakt om hun stem te laten horen en dit verhaal aan de wereld kenbaar te maken.

Link naar de film in het Engels: http://iranpresswatch.org/post/15351/

In het Perzisch: http://bit.ly/2aeII04