Europese conferenties benadrukken noodzaak van inclusieve samenlevingen

Den Haag, 27 juni 2016 – Met de stijging van het aantal vluchtelingen naar Europa wordt er meer aandacht gegeven aan de opbouw van inclusieve samenlevingen. Dit was een van de thema’s tijdens twee evenementen in de afgelopen week: het Grondrechtenforum, gehouden in Wenen van 20-23 juni met als titel ‘Rechten, Respect, Realiteit: het Europa met waarden in de wereld van vandaag’ en de Conferentie van Internationale Niet-gouvernementele Organisaties (NGO’s) van de Raad van Europa, die in Straatsburg plaatsvond van 20-24 juni. Bahá’í International Community (BIC) was vertegenwoordigd op beide evenementen.

27 juni 2016
Raad van Europa

In Wenen nam BIC met ongeveer 700 andere deelnemers deel aan het evenement, dat was georganiseerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. Ministers van diverse landen en leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement waren tezamen met diverse stakeholders en het maatschappelijk middenveld. Het forum voorzag in een dynamisch, open gesprek tussen alle aanwezigen en richtte zich op drie thema’s: inclusiviteit, bescherming van vluchtelingen en het digitale tijdperk.

De conferentie in Straatsburg verwelkomde internationale NGO’s van 47 lidstaten van de Raad van Europa, die discussieerden over een scala aan onderwerpen, waaronder sociale cohesie en migratie.

In een reactie op beide evenementen, verklaarde de Brusselse vertegenwoordiger van BIC, Rachel Bayani: ‘Deze bijeenkomsten en de thema’s die worden behandeld weerspiegelen de oprechte zorg in alle sectoren van de samenleving om ervoor te zorgen dat degenen die hier wonen en degenen die pas zijn aangekomen een waardig leven kunnen hebben en bij kunnen dragen aan de samenleving.’

De bijeenkomst in Wenen werd geopend door de president van Oostenrijk en beschermheer van het Grondrechtenforum, Heinz Fischer. ‘De aanhoudende vluchtelingencrisis heeft het discours over inclusiviteit en gelijkheid in de Europese samenlevingen op de voorgrond geplaatst,’ zei hij. ‘Diversiteit verrijkt onze democratieën en bevordert onze welvaart … Het is een feit dat xenofobie en de vrees voor ‘de ander’ in opkomst zijn. Maar het is ook waar dat we nooit méér bewustzijn hebben gehad, alsmede krachtige wetten en beleid om te vechten tegen discriminatie en ongelijkheid en om haatmisdrijven te vervolgen.’

In zijn toespraak tot het Weense Forum benadrukte Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, het belang van het opbouwen van een inclusieve samenleving: ‘We kunnen alleen slagen … als we er in slagen ook degenen te betrekken die onze buren worden, om ze te leren kennen en ze te helpen om hun potentieel te uiten, om een toekomst op te bouwen voor zichzelf en hun gezinnen en bij te dragen aan het economische en sociale leven van de maatschappij waarin zij leven.’

In Straatsburg wees Anna Rurka, voorzitter van de Conferentie van Internationale NGO’s erop dat ‘de immigratie de crisis in Europa niet heeft veroorzaakt – er is een crisis in de wereld als geheel, waarvan immigratie in Europa een symptoom is.’
Tijdens een workshop in het Grondrechtenforum was de bijdrage van BIC gericht op de noodzaak om onze gedeelde identiteit als mens te versterken. ‘De Europese samenleving van vandaag is feitelijk een afspiegeling van de wereldbevolking. Om inclusiviteit en deelname van iedereen te garanderen, moeten we een gevoel van gemeenschappelijke identiteit koesteren en een aantal van onze aannames over de menselijke natuur opnieuw bekijken.’

‘Verschillen tussen de volkeren van de wereld worden beschouwd als eeuwenoud, onuitroeibaar en conflicten voortbrengend. Bij elke poging om inclusiviteit te bevorderen moeten die veronderstellingen heroverwogen worden. De realiteit van vandaag heeft behoefte aan een opvatting over onze identiteit die breder is, een die zich uitbreidt naar inclusiviteit van de gehele mensheid. Dat betekent dat we een sterk gevoel van loyaliteit of verantwoordelijkheid dienen te ontwikkelen naar de gehele mensheid, in plaats van ons alleen te richten op diegene met gelijksoortige karakteristieken. Het betekent dat instellingen, gemeenschappen en individuen kijken naar het belang van elk lid van de menselijke familie, in plaats van alleen naar eigen belang.’

Bron: http://news.bahai.org/story/1112