Bevorderen van geestelijke groei door artistieke expressie

DEN HAAG, 10 september 2018 – Tijdens de Táhirih-zomerschool, georganiseerd in juli en augustus te Groesbeek, werden 380 deelnemers, jong en oud, gestimuleerd om hun artistieke expressie te ontwikkelen in muziek, zang, het vertellen van verhalen of handvaardigheid, aan de hand van inspirerende en heilige bahá’í-teksten.

Groepsfoto Táhirih-zomerschool in juli.

Wereldwijd organiseren bahá’ís zomerscholen waarbij gelegenheden gecreëerd worden voor gebed en meditatie, studie en recreatieve activiteiten. De geestelijke opvoeding van de mens staat hierbij centraal en daar valt ook artistieke expressie onder. Artistieke expressie, zoals kunstnijverheid, poëzie, toneel en muziek, wordt gezien als een essentieel onderdeel voor de bevordering van geestelijke groei. De bahá’í-leringen benadrukken niet alleen de geestelijke groei van het individu, maar ook die van de samenleving (gemeenschap en instellingen). Om die reden worden kinderen van jongs af aan bemoedigd in hun artistieke expressie. Zo vertelt kinderklasbegeleider Peggy Hoek: “mijn doel is altijd om te kijken hoe je een geestelijk concept in een creatieve vorm kunt gieten en het daarmee praktisch kunt maken, zodat de kinderen het in de praktijk gaan ervaren. Op de zomerschool kozen de kinderen de eerste dag een deugd uit waaraan ze wilde werken, zoals vriendschap, rechtvaardigheid of moed. Met die deugd gingen ze elke dag creatief te werk door het bijvoorbeeld visueel te maken op een parasol, een inspirerende tekst zo mooi mogelijk op te schrijven en met een passe-partout in te lijsten of door er een toneelstukje van te maken. Daarmee ervaren ze de deugd in de praktijk en leren ze principes om te zetten naar de realiteit.”


Kinderklas 10-11 jarigen, beschilderen van parasols geïnspireerd op een deugd zoals vriendschap.

Tijdens de zomerschool werden alle deelnemers tevens bemoedigd in hun muzikale expressie. Het belang van muziek komt ook in de bahá’í-geschriften duidelijk naar voren. Muziek wordt uitgelegd als een ladder voor de ziel, ‘een middel waardoor de ziel kan opstijgen naar het rijk in den hoge’ en als geestelijk voedsel voor hart en ziel. Zo deelde gastspreker Joan Lincoln, zelf conservatorium alumnus, dat ze onder de indruk was van de muzikale ochtendsessies: “Deze muzikale ochtendsessies (van 20 min.) zorgden ervoor dat de deelnemers met volle energie en een positieve mindset naar de workshops gingen. Ook begonnen ze de dag als één verenigde groep, zonder leeftijds- of cultuurverschil. Dit laat werkelijk de kracht van muziek zien, hoe het zielen verheft en verenigd.”

De integratie van muziek op de zomerschool kwam ook tijdens de kinderklas naar voren. Peggy Hoek deelde dat ze tienjarigen de opdracht had gegeven om een rap of een lied te schrijven over de deugden waar ze aan werkten. “Het doel was om de deugden via muziek te verinnerlijken, eigen te maken en tegelijkertijd samen te werken.”

De diversiteit in de muzikale expressie liet zien hoe gevarieerd de achtergronden van de deelnemers waren net als hun open houding naar elkaar toe. Eigen muziekinstrumenten werden meegebracht en er werd volop muziek gemaakt tijden de pauzes. “Ik was blij verrast om een cellist, pianist, violist, gitarist en een accordeonspeler te horen, net als een koor dat optrad bij de afsluiting van de zomerschool” aldus Joan Lincoln.


Muzieksessies tijdens de lunchpauzes.

Artistieke expressie vormt ook een belangrijk onderdeel voor de groei van de samenleving. Zo deelt Joan Lincoln: “Gedurende de jaren hebben we in verschillende delen van de wereld gewoond en zijn we bekend geraakt met diverse culturen. Het werd mij telkens duidelijk dat de ziel van de mens, door welk materiaal of medium dan ook, tot leven komt door artistieke expressie; soms door houtbewerking, soms door leer, klei, kralen of lokale handgemaakte materialen en als resultaat werden muziekinstrumenten, juwelen, schilderijen, sculpturen en tapijten op de meest verbazingwekkende manieren in verschillende kleuren, patronen en vormen gecreëerd.” (Klik op de link voor het volledige interview met mw. Lincoln).

Op de zomerschool en in buurten en dorpen waar gemeenschapsopbouwende activiteiten worden georganiseerd, zoals kinderklassen, jeugdgroepen en leerkringen, worden de deelnemers bemoedigd in hun artistieke ontwikkeling. “Ik gebruik kunst om de onderlinge band tussen de kinderen te versterken en betrek daarbij ook de ouders. Twee kinderen uit de groep zijn bijvoorbeeld katholiek en met kerst maken we altijd samen kerststukjes. De ouders doen dan ook mee en er worden hechte vriendschappen gevormd,” aldus Peggy Hoek, kinderklasbegeleider op de zomerschool en in Zoetermeer.