Evolutie van de VN, een bekroond voorstel door drie specialisten

DEN HAAG, 21 augustus 2018 (BWNS) – Naarmate de wereld meer met elkaar verbonden raakt en de noodzaak om de mensheid te verenigen steeds sterker wordt gevoeld, moeten systemen voor mondiaal bestuur evolueren. Dit idee vormt de kern van een bekroond voorstel om wereldwijd bestuur te hervormen, aangedragen door drie bahá’ís die zich specialiseren in aspecten van bestuur in internationale aangelegenheden.


Het voorstel beschrijft een sterker internationaal bestuursorgaan gebaseerd op de Verenigde Naties. (Foto van Basil D Soufi)

‘Veel van de problemen waarmee we worden geconfronteerd zijn mondiaal van aard. Ze kunnen niet worden opgelost zonder een of ander sterker mechanisme van internationale samenwerking’, zegt Augusto Lopez-Claros, een internationaal econoom en co-auteur van het voorstel.

De Verenigde Naties voorziet in een basis voor mondiaal bestuur, maar het voorstel pleit voor een sterker internationaal bestuursorgaan. Het voorstel schetst een mechanisme met twee wetgevende organen: één met nationale vertegenwoordigers en de tweede met afgevaardigden die specifieke mondiale kwesties vertegenwoordigen, zoals het milieu, mensenrechten en andere. Het zou ook een versterkte uitvoerende tak met een internationale veiligheidsmacht omvatten, evenals een goed opgeleide internationale rechterlijke macht die met regelmaat bindende beslissingen neemt.

Het voorstel was in mei een van de drie winnaars van de New Shape Prize van de Global Challenges Foundation, een non-profitorganisatie die de discussie over systemen voor het beheer van wereldwijde risico’s wil stimuleren.


Deze afbeelding, gemaakt door de auteurs van het voorstel, geeft een overzicht van het mondiaal bestuurssysteem dat Arthur Dahl, Maja Groff en Augusto Lopez-Claros hebben ingebracht.

Dr. Lopez-Claros, voormalig directeur van de Global Indicators Group bij de Wereldbankgroep en momenteel onderzoeker aan de School of Foreign Service van Georgetown University, werkte samen met Maja Groff, een internationale advocaat in Den Haag, en Arthur Dahl, een voormalige hoge ambtenaar bij het United Nations Environmental Programme (UNEP) en de huidige voorzitter van het Internationaal milieuforum, aan het voorstel om de VN en andere mondiale instellingen te hervormen. Met de titel ‘Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century’ wordt in het voorstel de noodzaak onderstreept van een mondiaal bestuurssysteem, dat in staat is om de belangrijkste hedendaagse uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd effectief aan te pakken.

‘De principes en verschillende aspecten van ons voorstel zijn gebaseerd op de wijsheid van meerdere generaties en denkers met verschillende achtergronden’, zegt Maja Groff, die werkt bij de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. ‘We hopen bij te kunnen dragen aan de gemeenschappelijke ambities van de mensheid’.

Dr. Dahl merkte op dat de afgelopen decennia de beperkingen van het VN-systeem om problemen die nationale grenzen overschrijden op te lossen zijn blootgelegd, een uitdaging die nieuw denken over de VN, haar verdere evolutie en zijn mandaat vereist. ‘Een reeks van intrinsieke wereldwijde crises kan niet worden opgelost buiten het kader van wereldwijde collectieve actie waarbij supranationale samenwerking nodig is en een fundamentele heroverweging van de betekenis van ‘nationaal belang’, aldus de omschrijving in het voorstel.

Voor de drie auteurs betekent dit dat het noodzakelijk is om voort te bouwen op structuren die bestaan ​​binnen de VN.

‘Samengevat zouden onze voorstellen er voor zorgen dat de VN zo snel mogelijk naar een model van coherent bestuur gaat, analoog aan wat we verwachten van effectieve nationale overheidsstelsels met capaciteiten voor voortdurende monitoring en een snelle reactie op huidige en opkomende mondiale risico’s’, zo legde Maja Groff uit.

Bron: http://news.bahai.org/story/1279/