“De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn”

~ Bahá’u’lláh

Klik hier voor Perzische vertaling

DEN HAAG, 8 mei 2024 – Een golf van aanvallen op bahá’í-vrouwen in heel Iran heeft ertoe geleid dat tientallen vrouwen de afgelopen weken voor de rechter zijn gedaagd, met ongegronde strafrechtelijke aanklachten en jarenlange gevangenisstraffen als gevolg, waardoor ze van hun families worden gescheiden en worden blootgesteld aan de wreedheid en het geweld van het Iraanse rechtssysteem. Vijfenzestig van de vijfentachtig bahá’ís die sinds begin maart voor de rechtbank of de gevangenis zijn gedaagd – meer dan driekwart – zijn vrouwen.  »

Klik hier voor Perzische vertaling

DEN HAAG, 6 maart 2024 – Meer dan 30 nieuwe graven van overleden bahá’ís die in een massagraf in Teheran zijn begraven zijn  door de Iraanse autoriteiten met de grond gelijkgemaakt, waarbij grafmarkeringen zijn verwijderd en bulldozers zijn gebruikt om de rustplaatsen plat te walsen. De werkzaamheden werden ook zodanig uitgevoerd om te laten lijken dat het gebied geen nieuwe graven bevatte.  »