Een Boodschap aan de Conferentie van Continentale Raadgevers, die de algemene kenmerken van het Vierjarenplan van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap schetst