Het kenbaar maken van enkele van de thema’s van de Conferentie van de Continentale Raadgevers