Website van de bahá’ís van Iran gelanceerd

Den Haag, 17 februari 2017 – In navolging van een golf van nationale bahá’í-websites, die in de afgelopen jaren gelanceerd zijn, is eerder deze week de site van de bahá’í-gemeenschap van Iran online gegaan.

De website, die kan worden geraadpleegd op bahaisofiran.org, omvat een scala aan onderwerpen, toont de geschiedenis, activiteiten en aspiraties van de Iraanse bahá’í-gemeenschap.

1152_00_0
De Iraanse bahá’í-website

“De site van de bahá’ís van Iran biedt bezoekers inzicht in de aard en het doel van het Bahá’í-geloof, met een rijke geschiedenis in het land van zijn geboorte, en laat zien hoe de bahá’í-gemeenschap in Iran zij aan zij werkt met medeburgers voor de verbetering van de samenleving”, aldus Diane Ala’i, vertegenwoordiger van Bahá’í International Community bij de Verenigde Naties in Genève.

“Als je naar de site kijkt, valt op hoezeer de leringen van het Bahá’í-geloof en de principes die het bevordert, de aspiraties van het volk van Iran weerspiegelen, in het bijzonder die van de jongeren, en het diepe verlangen van die samenleving naar materiële vooruitgang dat in evenwicht wordt gehouden door morele en geestelijke vooruitgang. Gezien de beperkingen opgelegd aan de bahá’í-gemeenschap in Iran en het feit dat er geen bahá’í-instellingen in dat land zijn, is ons kantoor zeer verheugd dat het in staat was om mee te helpen bij het lanceren van de site,” aldus mevrouw Ala’i.

Hoewel de officiële website van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap onlangs beschikbaar kwam in de Perzische taal en in een aantal andere talen, is de nieuwe website “Bahá’ís van Iran” de eerste website van de Iraanse Bahá’í-gemeenschap. Deze ontwikkeling is vooral belangrijk in een tijd waarin een grote hoeveelheid anti-bahá’í-propaganda zich in dat land heeft verspreid. Sinds 2013 alleen al zijn er meer dan 20.000 van dergelijke documenten verschenen in de Iraanse media.

De inhoud en rijke fotografie op de nieuwe website laat duidelijk de diversiteit van de Bahá’í-gemeenschap in Iran zien, terwijl het ook een gevoel van hoop geeft, dat religie als een realiteit een bron van inspiratie kan zijn en aanleiding geeft tot constructieve actie voor het algemeen welzijn. Het ontwerp doet denken aan de levendigheid en kleur die terug te vinden is in de geografie, kunst en cultuurgeschiedenis van Iran.

Bron: http://news.bahai.org/story/1152