Tweeëndertig Europarlementariërs en Kamerleden roepen Iran op een eind te maken aan ‘economische apartheid’ jegens bahá’ís

Den Haag, 17 maart 2017 – Tweeëndertig Europarlementariërs en Kamerleden hebben Iran opgeroepen een einde te maken aan de ‘economische apartheid’ die de bahá’ís in Iran al geruime tijd treft. Dertien leden van het Europees Parlement en negentien parlementsleden van zeven nationale parlementen hebben een verklaring ondertekend, waarin zij de Iraanse autoriteiten oproepen om onmiddellijk de obstakels te verwijderen die het voor bahá’ís onmogelijk maken om in hun levensonderhoud te voorzien en bij te dragen aan de vooruitgang van hun land.

Federica Mogherini
Federica Mogherini ontving een verklaring van Europarlementariërs over ‘economische apartheid’ in Iran

De verklaring, die gisteren werd doorgestuurd naar Hare Excellentie Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, begint met de opmerking dat Iran eind vorig jaar 132 bedrijven van bahá’ís heeft gesloten.

Dergelijke sluitingen zijn een van de ‘vele tactieken’, die zijn bedoeld om de bahá’í-gemeenschap te ondermijnen als een ‘levensvatbare entiteit’, aldus de verklaring.

‘Andere maatregelen van de doelbewuste en door de overheid geleide economische apartheid tegen de bahá’ís zijn onder meer het categorisch weigeren om bahá’ís toegang te geven tot overheidsbanen, het uitstellen of voorkomen dat bahá’ís vergunningen verwerven voor eigen bedrijven, het onder druk zetten van bedrijven om bahá’í-werknemers te ontslaan, banken te dwingen rekeningen van bahá’í-cliënten te blokkeren en bahá’ís de toegang weigeren tot formeel universitair onderwijs’, aldus de verklaring.

Bij het overbrengen van de verklaring aan mevrouw Mogherini, zei Rachel Bayani, vertegenwoordiger van Bahá’í International Community in Brussel, in een begeleidende brief: “Wij vertrouwen erop dat de Europese Unie, die zich bezig houdt met een inhoudelijk gesprek over mensenrechten in Iran, de bijna veertig jaar lange, systematische onderdrukking van de bahá’í-gemeenschap in dat land in acht zal nemen en in de dialoog met Iran een plan voor concrete maatregelen op zal nemen om belemmeringen geleidelijk te verwijderen, zodat de Iraanse bahá’í-gemeenschap op dezelfde wijze als zijn medeburgers bij kan dragen aan de vooruitgang van hun land.”

Naast de 13 leden van het Europees Parlement, ondertekenden nationale parlementsleden uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk de verklaring.

De volledige verklaring en de lijst van ondertekenaars is hier te lezen.

De begeleidende brief van mevrouw Bayani aan mevrouw Mogherini is hier te lezen.

Bron: https://www.bic.org/news/thirty-two-european-parliamentarians-call-end-economic-apartheid-against-bahais-iran#fHqA683QW91QBcSy.97

___________________________________________________________________

Voor meer informatie: Nationaal Bahá’í Centrum, Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag
Telefoon: 070 355 4017, e-mail: beb@bahai.nl, Contactpersoon: Marga Martens 06 515 85 302
Internet: https://www.bahai.nl en http://www.bahai.org

Het Bahá’í-geloof
Het Bahá’í-geloof wordt beschouwd als de jongste wereldgodsdienst. Het geloof is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan in Iran. Het verkondigt de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. Het Bahá’í-geloof komt na het christendom in de meeste landen ter wereld voor. Wereldwijd zijn er meer dan vijf miljoen bahá’ís.