Verkennen van een bredere opvatting over empowerment van vrouwen

DEN HAAG, 20 maart 2018 (BWNS) – Het is tijd voor een bredere opvatting over empowerment van vrouwen, stelt Bahá’í International Community (BIC) in een nieuwe verklaring. Het discours over de bekrachtiging van vrouwen moet verder gaan dan alleen maar aandacht hebben voor de participatie van vrouwen in het economische leven van de samenleving, hoe belangrijk dit ook is, en kijken naar het vrijmaken van de enorme mogelijkheden van vrouwen voor de vooruitgang van de wereld.


De Bahá’í International Community heeft een verklaring opgesteld voor de VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), die op 12 maart begon. (Foto is gemaakt door Daryan Shamkhali).

`Het pad van twijfel naar zelfvertrouwen, van stilte naar stem, van passiviteit naar actie, kan niet alleen worden begrepen in termen van toetreding tot de arbeidsmarkt of integratie in een wereldwijde productieketen van een of andere soort’, zo zegt de verklaring. `De ontwikkeling van capaciteit moet zich bezighouden met alle aspecten van het menselijk bestaan ​​– zowel economisch, sociaal, intellectueel, cultureel, als geestelijk en moreel.’

Met als titel ‘Beyond Mere Economics: Een Moreel Onderzoek naar de Wortels van Empowerment’, werd de verklaring opgesteld voor de 62e jaarlijkse VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), die op 12 maart begon en die direct aansloot bij de wereldwijde vieringen van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

De CSW-bijeenkomst van dit jaar richt zich op de bekrachtiging van plattelandsvrouwen. De BIC-verklaring benadrukt dit thema en is gebaseerd op de inzichten van vrouwen uit verschillende delen van de wereld, die zich bezighouden met sociale transformatie in hun gemeenschappen en samenlevingen.


De Bahá’í International Community heeft een verklaring opgesteld voor de VN Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), die op 12 maart begon. Deze afbeelding is van de 61e editie, waarin ook enkele opmerkelijke bijdragen van BIC een hoofdrol spelen.

Een van de belangrijkste aanbevelingen van de verklaring is dat onderwijsstelsels moeten worden hervormd om het volledige potentieel van vrouwen vrij te maken en hen te helpen ‘vermogens van dienstbaarheid aan de gemeenschap en de samenleving’ te ontwikkelen. Op basis van de ervaring van de wereldwijde bahá’í-gemeenschap, stelt de verklaring dat naarmate vrouwen bekrachtigd zijn en bijdragen aan de transformatie van hun gemeenschappen op veel verschillende niveaus, zij zichtbaarder worden en vraagtekens gaan zetten bij de bestaande tweedeling van man en vrouw en ‘doorgegeven sociale patronen en de rol van vrouwen en mannen.’

‘Er zijn veel voorbeelden in de wereld van gevallen waarin vrouwen en mannen schouder aan schouder werken als wederzijds gerespecteerde partners’, zegt de verklaring. Kijkend naar de vooruitgang van vrouwen in de bredere context van de vooruitgang van de samenleving als geheel, verkent de verklaring een aantal belangrijke vragen.

‘Een punt voor de Commissie voor de Status van de Vrouw is vervolgens het dupliceren van wat werkt. Hoe kan een cultuur waarin vrouwen en mannen gezamenlijk en vreugdevol bijdragen aan het algemeen welzijn, in samenleving na samenleving worden opgebouwd’, vraagt ​BIC. ‘Wat kan er worden bereikt in lokale gemeenschappen – niet alleen met een paar proefprogramma’s of op basis van tijdgebonden fondsgelden – maar voor onbepaalde tijd in de toekomst en over de hele wereld?’ Het onderzoeken van dergelijke vragen en hun antwoorden zal bijdragen aan een wereldwijd leerproces dat de mensheid in staat zal stellen om gezamenlijk op dit vraagstuk vooruitgang te boeken, stelt de verklaring.

De VN Commissie voor de Status van de Vrouw vergadert van 12 tot 23 maart 2018.

Bron: http://news.bahai.org/story/1243/

Gerelateerde nieuwsberichten:
Gender equality essential for progress, says BIC in new statement
BIC brengt breder perspectief in bij VN-commissie voor de status van de vrouw
Film on education and love inspires audiences around the world