BIC brengt breder perspectief in bij VN-commissie voor de status van de vrouw

Den Haag, 28 maart 2017 – De Bahá’í International Community (BIC) heeft dit jaar bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen tijdens de vergadering van de VN-commissie voor de status van de vrouw (CSW).

‘Gedurende de besprekingen zijn fundamentele vragen gesteld over hoe de situatie van miljoenen vrouwen over de gehele wereld – economisch, sociaal of anderszins – het beste kan worden verbeterd’, aldus Saphira Rameshfar, een vertegenwoordiger van BIC bij de VN.

CSW1
De BIC heeft dit jaar bijgedragen aan het discours over vooruitgang van vrouwen tijdens de vergadering van de VN-commissie voor de status van de vrouw (CSW)

CSW is het grootste forum voor de lidstaten van de VN en andere internationale actoren dat zich richt op de rechten en de bekrachtiging van vrouwen. Elk jaar trekt deze bijeenkomst duizenden deelnemers uit de hele wereld aan. Het thema van de Commissie voor dit jaar (de vergadering vond plaats tussen 13 en 24 maart jl.) was: ‘Economische bekrachtiging van vrouwen in de veranderende wereld van werk.’

‘Economische bekrachtiging betekent niet dat vrouwen dezelfde posities als mannen moeten bezetten binnen de bestaande sociale orde – een orde die enorme verschillen in rijkdom en middelen heeft gegenereerd, die het natuurlijk milieu behandelde als een reservoir van middelen dat naar believen kon worden uitgebuit en die economische groei voorrang gaf boven andere vitale zorgpunten, zoals de gezondheid van gezinnen, de stabiliteit van gemeenschappen en inderdaad het psychische en emotionele welzijn van de arbeiders zelf,’ zei mevrouw Rameshfar.

In plaats daarvan stelde BIC voor dat vrouwen een geïntegreerde en kritische rol zouden moeten hebben bij het vestigen van nieuwe patronen van denken en gedrag en nieuwe sociale structuren, die het principe van de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen en de eenheid van de mensheid reflecteren.

BIC droeg bij aan vele fora, onder andere door het delen van haar verklaring ‘Op weg naar welvaart: de rol van vrouwen en mannen in het bouwen van een bloeiende wereldbeschaving’ met de Commissie; het vertonen van de film ‘Mercy’s Blessing’; het organiseren van een evenement om de relatie tussen geloof en feminisme te onderzoeken en door een discussie te voeren om onder andere de rol van jongeren bij de bevordering van gendergelijkheid te onderzoeken.

Tijdens de door BIC georganiseerde discussie om de BIC-verklaring bekend te maken, presenteerden verschillende prominente panelleden van NGO’s hun reflecties op de economische structuur van de samenleving, de rol van het gezin en de periode van de jongeren, in betrekking tot gendergelijkheid.

Religie draagt ​​bij aan de culturele normen voor de economische bekrachtiging van vrouwen, zei Azza Karam, Senior Advisor van de ‘Multilateral Affairs Branch of the UN Population Fund’ (UNFPA) en lid van het panel. ‘Mensen denken dat dit gebied slechts een klein domein is van het wereldwijde gesprek over mensenrechten’, zei ze. ‘Maar het is van essentieel belang om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren.’

De Commissie organiseerde ook een speciaal Jongerenforum, dat meer dan 700 jongeren uit de hele wereld trok. BIC-medewerker Eric Farr deed in dit forum de suggestie dat geloofsgemeenschappen bij kunnen dragen aan gendergelijkheid door een systematisch leerproces te ontwikkelen.

‘We weten eigenlijk niet hoe een samenleving er uitziet die echt is gebaseerd op gendergelijkheid, omdat zo’n samenleving nog nooit heeft bestaan’, aldus Eric Farr. Hij legde verder uit dat de gelijkwaardigheid van man en vrouw een ideaal is waar we, als één menselijke familie, naar toe moeten werken. De inspanningen van de mensheid zullen een continu proces van dialoog en leren vereisen. ‘Wat we nodig hebben is het ontwikkelen van een nieuw kennisreservoir, gebaseerd op de inzichten die komen van de grote kennissystemen van de mensheid: religie en wetenschap,’ concludeerde hij.

In een reactie op de betekenis van dit internationaal discours voor de bahá’í-gemeenschap, zei Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van BIC bij de VN: ‘Het Bahá’í-geloof stelt expliciet dat de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen niet alleen gewenst is, maar ook een eeuwige geestelijke waarheid, dat van essentieel belang is voor de vooruitgang van de mensheid en de totstandkoming van vrede.’

Naar het artikel online:

http://news.bahai.org/story/1156/