Uitnodiging Táhirih-lezing ‘ Religie als verbindend element in de samenleving’

Den Haag, 22 mei 2017 — Op zondagmiddag 11 juni organiseert het Táhirih Instituut haar jaarlijkse lezing in Conferentieoord de Poort. Rabbijn Awraham Soetendorp zal het thema Religie als verbindend element in de samenleving in deze Táhirih-lezing uitdiepen. Martijn Rep zal een bahá’í-perspectief belichten met oog voor de transformerende kracht van religie op persoonlijk en gemeenschappelijk niveau.

Religie wordt op vele wijzen beleefd en beschouwd. Waar de één religie ervaart als het ultieme bindmiddel, is het voor een ander een symbool van scheiding of pijn. Rabbijn Soetendorp richt zich op verbinding van harten tussen mensen en geeft daarmee vorm aan de verbindende kracht van religie. Hij spreekt over de wereld als één gemeenschap. Bewustwording hiervan leidt op natuurlijke wijze tot samenwerking buiten de eigen gemeenschappen. Met elkaar delen, meer zijn in plaats van meer hebben, hoop, vergeving en inclusiviteit zijn enkele bindende religieuze leringen. Zijn oproep tot eenheid sluit naadloos aan op de visie die Bahá’u’lláh, de Grondlegger van het Bahá’í-geloof, voor de wereld heeft ontvouwd.

Aanmelden via www.depoort.org
Locatie: Biesseltsebaan 34, Groesbeek
Ontvangst met koffie en thee: 15.00 uur, aanvang 15.30 uur.
Informatie in de bijgaande pdf