Stammenleiders solidair met bahá’ís in Jemen

Den Haag, 18 mei 2017 — Honderden Jemenieten van diverse stammen verzamelden zich begin deze week samen met mensenrechtenactivisten in Sana’a (Jemen) om protest aan te tekenen tegen de vervolging van de bahá´ís in Jemen en de recente oproep om meer bahá’ís te arresteren. Zij eisten hun onmiddellijke vrijheid. Momenteel zijn vijf bahá’ís gevangen genomen of gearresteerd, onder wie stamleider Walid Ayyash, door autoriteiten in Sana’a. De gedetineerden mogen geen bezoekers ontvangen. Veel meer bahá’ís dreigen gearresteerd te worden.

1169_00
Honderden Jemenieten verzamelden zich begin deze week in Sana’a, Jemen, om de onmiddellijke vrijlating te eisen van de Jemenitische bahá’ís die in de afgelopen maand onrechtmatig zijn gearresteerd.

‘Er zijn duidelijke aanwijzingen uit rapporten in het land dat bepaalde autoriteiten instructies uit Iran hebben gekregen om deze onrechtvaardige acties uit te voeren en dat zij geen ander motief hebben dan de vervolging van de bahá’í-gemeenschap’, aldus Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van BIC (Bahá’í International Community) bij de Verenigde Naties.

‘Het is niet zo verbazingwekkend dat dergelijke bemoeienis van een ander land op zo’n ongekende schaal onder het Jemenitische volk solidariteit opwekt ter verdediging van de bahá’ís, die hun vrienden, broers, zussen, buren en stamgenoten zijn. Het heeft ook geleid tot een veel grotere bekendheid van het Bahá’í-geloof bij de Jemenitische bevolking. En natuurlijk laat de geschiedenis zien dat wanneer je onschuldigen vervolgt, hun zaak zich alleen maar verspreidt.’

De leider van de campagne tegen de bahá’ís in Jemen, Rajeh Zayed, is lid van het kantoor van de openbaar aanklager in Sana’a. Rapporten geven aan dat tijdens de vreedzame demonstraties op maandagochtend de heer Zayed de menigte met een wapen bedreigde en – zonder succes – het gebruik van geweld tegen de aanwezigen probeerde uit te lokken.

‘Ondanks zijn inspanningen bleef de menigte vreedzaam en gelukkig weigerden de veiligheidsagenten om geweld te gebruiken’, verklaarde Bani Dugal. ‘Deze stamleden en activisten in Jemen hebben moedig hun steun voor de bahá’ís getoond, ondanks de dreiging dat ze daardoor zelf aan aanvallen bloot komen te staan,’ aldus Bani Dugal. ‘Hun uitdrukking van solidariteit, vooral tijdens zo’n moeilijke tijd voor hun land, wordt oprecht gewaardeerd door Bahá´í International Community.’

‘Inderdaad,’ zei mevrouw Dugal, ‘hun acties bewijzen het principe van de eenheid van de mensheid en tonen aan dat we nauw verbonden zijn met elkaar, zodat de pijn en vreugde van één iemand de pijn en vreugde van iemand anders wordt. We hopen en bidden vurig dat de zinloze vervolging van de bahá’ís in Jemen tot een einde komt en dat de energie gericht kan worden op nobelere doelen, zoals een einde maken aan het geweld dat het land verwoest en de uitroeiing van ziekte en ondervoeding, waar nu grote delen van de bevolking in dat land door worden getroffen.’

Om het artikel online te lezen:

http://news.bahai.org/story/1169

Ga voor de Bahá’í World News Service homepage naar:

http://news.bahai.org/