Stand van zaken over de situatie van de bahá’ís in Iran d.d. 30-1-2023

De bahá’ís in Nederland volgen de ontwikkelingen in Iran op de voet, en leven mee met het lijden en onnoemelijke verdriet van de Iraniërs onder de huidige omstandigheden. In plaats van pogingen om de mensen te betrekken bij een inclusief gesprek over de toekomst van Iran, worden zij geconfronteerd met geweld en repressie. De bahá’í-gemeenschap in Iran, de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van het land, wordt al 44 jaar geconfronteerd met een overheidsbeleid om de bahá’í-gemeenschap te elimineren.

Cijfers januari 2023:

  • Er lopen meer dan 1000 juridische zaken tegen bahá’ís;
  • Er zitten nu 89 bahá’ís gevangen (inclusief huisarrest met enkelband);
  • Sinds de nationale crisis begon mid-september zijn 45 bahá’ís gearresteerd; en
  • 343 incidenten van vervolging zijn gemeld sinds 31 juli 2022, waaronder ook geweldsincidenten.

Stelselmatig worden mensenrechten van de bahá’ís in Iran, jong en oud, op dagelijkse basis geschonden en worden zij geconfronteerd met:

  • haatpropaganda en intimidatie;
  • willekeurige arrestaties en opsluitingen, hoge borgtochten;
  • bahá’í-studenten hebben geen toegang tot hoger onderwijs;
  • bahá’ís mogen geen overheidsfuncties bekleden en zijn van 25 private beroepsgroepen uitgesloten; ondernemers die bahá’ís in dienst hebben worden onder druk gezet om de bahá’ís te ontslaan;
  • winkels van bahá’ís worden gesloten, hun vergunningen worden ingenomen; begraafplaatsen en huizen worden vernield en vernietigd; land van boeren, begraafplaatsen en eigendommen worden in beslag genomen.

Bijzonder schrijnend is dat recentelijk Fariba Kamalabadi (60 jaar) en Mahvash Sabet (69 jaar) en beiden met een slechte gezondheid, opnieuw tot 10 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld.  Tussen 2008 en 2018 hebben zij al gevangen gezeten vanwege hun geloof. In 2017, tijdens haar eerdere gevangenisstraf, heeft Mahvash de PEN Pinter Prize for an International Writer of Courage gewonnen voor haar Prison Poems.

Wij verzoeken de leden van de Tweede Kamer dan ook dringend om, waar het Iran betreft, maar ook waar het Qatar en Jemen betreft, de bahá’ís altijd in hun acties en overwegingen mee te nemen.

We vertrouwen er op dat Nederland, samen met de EU, opnieuw de resolutie bij de Mensenrechtenraad zal co-sponsoren en actief zal ondersteunen. Deze resolutie zal het algemeen geaccepteerde en zeer belangrijke mandaat van de Speciale Rapporteur voor mensenrechten in Iran hernieuwen.