Moedige geestelijke bevordert de eenheid door indeling schilderij

Den Haag, 4 november 2016 – In de afgelopen jaren hebben individuen en groepen binnen en buiten Iran in toenemende mate gepleit voor rechtvaardigheid, mensenrechten en een cultuur van inclusiviteit in het land. Hoewel steeds meer stemmen in dit koor opklinken, is het nog steeds zeldzaam om vocale steun uit de geestelijkheid van Iran te zien. Als bij gelegenheid een geestelijke autoriteit zich wel uitspreekt ter ondersteuning van de rechten van burgers en minderheden, dan kan dat de hoop doen opleven in ontelbare harten.

tehrani
Kunstwerk van Ayatollah Abdu’l-Hamid Masoumi-Tehrani

Tegen deze achtergrond speelt Ayatollah Abdu’l-Hamid Masoumi-Tehrani, een hooggeplaatste religieuze geestelijke in Iran die ook kalligraaf en kunstenaar is, een opvallende rol door in het openbaar zijn toewijding aan de eenheid te tonen. Zijn bijdragen aan de sociale harmonie in Iran hebben de aandacht getrokken en bijval gekregen in vele delen van de wereld.

Onlangs heeft Ayatollah Tehrani een nieuw werk geschilderd dat hij heeft opgedeeld in acht delen, overeenkomend met acht religieuze groepen in het land. Hij heeft delen van het schilderij gewijd aan zoroastriërs, joden, christenen, mandaeërs, yarsanis, bahá’ís en soennitische en sjiitische moslims, die hij allen beschouwt  als ‘essentiële aspecten van de nationale cultuur van Iran, evenals het spirituele en religieuze reservoir van de gehele regio’.

‘Onze nationale identiteit zou onvolledig zijn zonder elk van hen,’ schrijft hij in een verklaring op zijn website.

De indeling van zijn schilderij symboliseert de versnippering van de diverse bevolkingsgroepen in Iran, een fragmentatie die hij toeschrijft aan religieus fanatisme en aan het claimen van bevoorrechte toegang tot de waarheid.

In een uitleg over de symboliek van de verdeling in zijn schilderij, verklaart hij: ‘Als het politieke lichaam van de menselijke samenleving zou lijden als gevolg van vervreemding en scheidingen, zou daardoor ook elk deel van dit stuk onvolledig zijn als het zonder vergezelling van de andere secties blijft. Dit stuk is pas compleet als alle onderdelen bij elkaar worden gezet’.

In het verleden heeft Ayatollah Tehrani andere gebaren van verzoening en broederschap in de richting van religieuze minderheden gemaakt. In april 2014 bijvoorbeeld schonk hij een kalligrafische weergave van een heilig vers van de bahá’í-geschriften aan de bahá’ís in de wereld. Met zijn actie erkende hij tegelijkertijd de vervolging van Irans grootste religieuze minderheid en sprak hij de wens uit dat de bahá’ís in Iran wordt toegestaan ​​hun rechtmatige plaats naast hun medeburgers in te nemen en te werken voor de welvaart en het geluk van hun land.

Zijn moedige optredens  als lid van de religieuze geestelijkheid in Iran hebben weerklank gevonden bij velen binnen en buiten de grenzen van dat land en een aantal van zijn collega’s uit andere islamitische denominaties en andere religies over de hele wereld geïnspireerd om hun steun voor zijn daden in de richting van vreedzame religieuze co-existentie te ondersteunen (zie sidebar op deze pagina: http://news.bahai.org/story/1135)

Met deze laatste actie geeft Ayatollah Tehrani een stem aan het verlangen van veel van zijn medeburgers voor ‘een toekomst waarin dit land niet slechts behoort tot een bepaalde religie, klasse, etniciteit of ideologie maar, zonder discriminatie, alle Iraniërs toebehoort, ongeacht religie, houding of geslacht’.

Bron: http://news.bahai.org/story/1135