Gedwongen sluiting van winkels op ongekende schaal in Iran

Den Haag, 8 november 2016 – Meer dan honderd bedrijven van bahá’ís zijn onlangs door de Iraanse autoriteiten verzegeld. Dat gebeurde in talloze Iraanse steden, zoals in Sari, Ghaemshahr en Bandar Abbas, nadat ze tijdelijk gesloten waren vanwege twee bahá’í heilige dagen op 1 en 2 november.

Sluiting winkels

Voorbeeld van verzegeling door de Iraanse overheid na bahá’í heilige dag om bahá’ís te verhinderen de winkel weer te openen.

Deze betreurenswaardige actie vond plaats ondanks recente verklaringen van de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst en overtuiging en de speciale rapporteur van de VN voor Iran, prominente Iraanse advocaten (zoals dr. Abdol-Karim Lahidji en dr. Shirin Ebadi), en een oproep van BIC (Bahá’í  International Community) aan de president van Iran om dergelijke economische onderdrukking te stoppen.

In een recent verzonden brief aan de president van Iran legt BIC uit hoe het verzegelen van bahá’í-  bedrijven één van de vele tactieken is die door de autoriteiten wordt gehanteerd bij hun streven naar  economische ‘apartheid’ van de bahá’ís in Iran. Andere middelen zijn onder meer het categorisch weigeren van kansen op overheidsbanen aan minstens drie generaties bahá’ís, ze uit te sluiten van banen in bedrijven die geheel of gedeeltelijk onder leiding staan van de overheid, door uitstellen of voorkomen dat bahá’ís vergunningen krijgen voor het creëren van werk en hun de toegang tot formeel universitair onderwijs te weigeren.

‘De leegte van de verzekeringen van de Iraanse regering dat de bahá’í-gemeenschap niet wordt gediscrimineerd, wordt door de verzegeling van zo veel bedrijven aangetoond,’ aldus Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van Bahá’í International Community. ‘We doen een beroep op de internationale gemeenschap om deze onrechtvaardige daden te veroordelen en roepen de Iraanse regering op om onmiddellijke, zichtbare en substantiële maatregelen te nemen om de situatie terug te draaien’, voegde ze eraan toe.

Bron: http://news.bahai.org/story/1136