Herdenkingszegels voor tweehonderdste geboortedag Bahá’u’lláh

DEN HAAG, 3 april 2018 (BWNS) – Overal ter wereld hebben gemeenschappen verschillende manieren onderzocht om het leven en de leer van Bahá’u’lláh tijdens dit 200-jarig jubileumjaar te eren. In verschillende landen, waaronder Oostenrijk, Brazilië, Cambodja, Duitsland, Maleisië en Nederland, is een eerbetoon aan de historische gelegenheid het uitgeven van herdenkingspostzegels geweest. De ontwerpen van deze postzegels zijn geïnspireerd op bahá’í-symbolen en -architectuur. In Cambodja bijvoorbeeld, is de postzegel voorzien van het onlangs geopende lokale Huis van Aanbidding in Battambang. Ook met een tempel in zijn ontwerp is een zegel uitgegeven in Duitsland – in dit geval is het het continentale Huis van Aanbidding voor Europa in Langenhain, Duitsland. Andere postzegels putten uit iconische bahá’í-symbolen, zoals de negenpuntige ster. Een van de in Nederland uitgegeven postzegels bevat een beroemd kalligrafisch werk met heilige woorden in de vorm van een paradijsvogel – het werk van de prominente 19e-eeuwse Perzische kunstenaar Mishkin-Qalam.

Dit was niet de eerste keer dat er herdenkingszegels werden uitgegeven voor historische bahá’í-gelegenheden. In 1992, het jaar dat het eeuwfeest markeerde van het overlijden van Bahá’u’lláh, werden postzegels uitgebracht in verschillende landen, waaronder Brazilië, Trinidad en Tobago en Grenada. Dat jaar omvatte ook andere opmerkelijke jubilea waarvoor postzegels werden ontworpen. In Panama werd in 1992 een postzegel uitgegeven met het continentale Huis van Aanbidding voor Midden-Amerika, die de twintigste verjaardag van de inwijding van de tempel markeerde. Guyana gaf in dat jaar een postzegel uit om de komst van het Bahá’í-geloof in het land, een halve eeuw eerder, te markeren. In 2001 heeft Israël een postzegel uitgegeven ter herdenking van de officiële opening van de terrassen in Haifa.


Een herdenkingszegel uitgegeven in Maleisië ter ere van de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh

Veel landen werden voor het eerst geopend voor het Bahá’í-geloof tussen 1953 en 1963 in een wereldwijd tienjarenplan. Een aantal herdenkingszegels werden uitgegeven in het kader van de vestiging van het Geloof in sommige van deze landen vijftig jaar eerder. Monaco en de Salomonseilanden behoorden tot de landen die postzegels hebben uitgegeven voor deze ‘gouden jubileum’ feesten.

Bahá’í-ontwerpen op postzegels gaan vele decennia terug. Eind 1940 werd een serie postzegels met het Huis van Aanbidding in Chicago uitgegeven in Santiago, Chili. Het was een opmerkelijke gebeurtenis toen enkele jaren later Santiago werd aangewezen als de locatie voor het toekomstige continentale Huis van Aanbidding voor Zuid-Amerika.

Bron: http://news.bahai.org/story/1247/