Elementaire burgerrechten ontnomen, een golf van vervolging jegens bahá’ís in Iran

DEN HAAG, 28 januari 2020 — De Iraanse autoriteiten verhinderen bahá’ís in het hele land nationale identiteitskaarten te verkrijgen, terwijl een reeks huisinvallen, inbeslagnames, arrestaties en aanvallen op eigendommen onterecht op bahá’ís zijn gericht. Deze ontwikkelingen maken deel uit van een sterke toename in de vervolging van de bahá’í-gemeenschap in Iran.

Iraanse autoriteiten hebben de bahá’ís in het hele land beperkt in het verkrijgen van nationale identiteitskaarten, daarmee worden elementaire overheidsdiensten ontzegt. (Foto: Arshia.jumong CC BY-SA; beeld iets gewijzigd)

Leden van verschillende religieuze minderheden in het land worden geconfronteerd met beperkingen bij het aanvragen van een nieuwe nationale identiteitskaart. De optie “andere” naast de vier erkende religies – Islam, Christendom, Jodendom of Zoroastrisme – is verwijderd. De beslissing om die optie te verwijderen verhindert bahá’ís om identiteitskaarten te verkrijgen, waardoor basis voorzieningen, zoals het aanvragen van een lening, het innen van een cheque of het kopen van onroerend goed onmogelijk wordt.

“Ondanks voortdurende beweringen van Iraanse functionarissen in het land en in VN-fora dat bahá’ís burgerrechten hebben,” zegt Diane Ala’i, vertegenwoordiger van de Bahá’í International Community (BIC) in Genève, “institutionaliseren de autoriteiten nog een ander mechanisme dat tot doel heeft de bahá’í-gemeenschap als een levensvatbare entiteit te vernietigen; daarmee wordt een vier decennia durende en meedogenloze vervolgingscampagne tegen bahá’ís in vrijwel elke dimensie van het leven – de culturele, sociale, educatieve en economische – uitgebreid. Toch blijven de bahá’ís van Iran ernaar streven om te leven in overeenstemming met de leer van hun geloof, die de waarheid als ‘het fundament van alle menselijke deugden’ hooghoudt. Hoe zouden bahá’ís die een aanvraag indienen voor hun nationale identiteitskaart, voor banen in de publieke sector of zich inschrijven in een universiteit, gestraft kunnen worden voor het feit dat ze alleen maar waarheidsgetrouw zijn?”

Een rechtbank heeft geoordeeld dat alle eigendommen van bahá’ís in het dorp Ivel – sommige daarvan zijn eigendom sinds het midden van de 19e eeuw – in beslag moeten worden genomen op grond van het feit dat bahá’ís “een perverse ideologie” hebben en daarom geen “wettelijk recht op eigendom” hebben, in welke vorm dan ook.

Bij een andere verontrustende ontwikkeling heeft een rechtbank geoordeeld dat alle eigendommen van de bahá’ís in het dorp Ivel – waarvan zij sinds het midden van de 19e eeuw eigenaar zijn – in beslag moet worden genomen op grond van het feit dat bahá’ís “een perverse ideologie” hebben en daarom geen “wettelijk recht op eigendom” hebben, in welke vorm dan ook. Er zijn in de afgelopen drie maanden andere aanvallen geweest op bahá’í-eigendommen en inbeslagnames van hun bezittingen, waaronder één geval, waarbij een bahá’í-huis volledig werd verwoest. In een ander geval werd een niet-bahá’í-werkgever gedwongen om een lijst van haar bahá’í-werknemers op te stellen en hen vervolgens te ontslaan.

Bovendien zijn er tientallen bahá’ís gearresteerd en nog eens tientallen hebben een religieus gemotiveerde gevangenisstraf gekregen. Deze straffen komen neer op een gecombineerde gevangenisstraf van bijna 100 jaar, waarbij sommige personen veroordeeld zijn tot meer dan tien jaar opsluiting.

Daar komt bij dat er een meedogenloze campagne van onjuiste informatie over het Bahá’i-geloof in volle gang is, gericht op het Iraanse publiek, zowel in het nieuws als op sociale media. Alleen al in 2019 hebben duizenden van dergelijke anti-bahá’í-propagandapublicaties gecirculeerd. Een klein deel van deze inhoud is beschikbaar op de website Archives of Bahá’í Persecution in Iran.

“De BIC is hevig verontrust over de recente golf van vervolging van de bahá’í-gemeenschap in Iran en roept de internationale gemeenschap op om deze kwesties, die een wezenlijke verdere verslechtering betekenen, onder de aandacht te brengen”, zegt Bani Dugal, hoofdvertegenwoordiger van de BIC.

Het dorp Ivel, Mazandaran, is al eeuwenlang de thuisbasis van een boerengemeenschap, en voor bahá’ís al meer dan 160 jaar.

Voor meer informatie over de situatie van de bahá’ís in Iran, bezoek de website van Bahá’í International Community, waar ook de archieven van de bahá’í-vervolging in Iran te vinden zijn.

Bron: https://news.bahai.org/story/1384/; https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais