Een uitzonderlijke Prinsjesdagviering in buitengewone omstandigheden

DEN HAAG, 17 september 2020 – De jaarlijkse interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering ging dit jaar toch door maar vanwege de coronamaatregelen anders dan anders. De viering, bijgewoond door de premier, leden van de Nederlandse regering en de burgemeester van Den Haag wordt al meer dan twintig jaar georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar door landelijke en lokale religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Dit jaar was het thema ‘Geloof in vrijheid en vrede – draag je eigen steentje bij’ en werd live uitgezonden op NPO2.

De Prinsjesdagviering, normaliter gehouden in de Grote Kerk maar vanwege de troonrede verplaatst naar de Sint Jacobuskerk, werd gevierd met bijdragen van bahá´ís, boeddhisten, Brahma Kumaris, christenen, hindoes, joden, moslims, sikhs, en soefi’s. In zijn openingswoorden sprak de voorzitter en tevens parochievicaris Ad van der Helm: “Dat het mensenleven kostbaar is hebben we de afgelopen maanden gemerkt. Er zijn altijd keuzes te maken omdat de ander kostbaar is. Vrijheid om de kostbaarheid van de ander te behoeden, dat is ons motto vandaag.” Marie-lissete Derks hield namens de Brahma Kumaris de hoofdtoespraak en deelde: “Vrijheid is namelijk iets anders dan het kunnen doen en laten wat je wilt. Echte vrijheid komt van binnenuit en betekent vrij te zijn van negativiteit, ook in onze gedachten en gevoelens. De onvrede die we kunnen ervaren begint bij onszelf en de neiging kan bestaan om daar iets of iemand anders de schuld van te geven.”

Voorafgaand aan de viering werd premier Mark Rutte, de burgemeester van Den Haag, de heer Jan van Zanen, minister Sigrid Kaag en de fractievoorzitter van Denk, de heer Farid Azarkan geïnterviewd over hoe zij vrede en vrijheid in deze tijd beschouwen en wat deze interreligieuze bijdrage voor hen betekent. Zo deelde premier Rutte: “We mogen nooit vergeten dat de samenhang in onze samenleving heel belangrijk is en daar spelen kerken een enorm grote rol in. Het bezielend verband in onze samenleving, vrije mensen die zich bekommeren om anderen…we [zijn] altijd bezig ons te verbinden met anderen. Kerken spelen daarin een cruciale rol en dan is zo’n dienst heel inspirerend aan het begin van een nieuw parlementair jaar, … nu helemaal.”

Uniek dit jaar waren de filmpjes van de vredesstichters die tijdens de viering te zien waren. Daarin vertellen verschillende individuen uit diverse religies en levensbeschouwingen hoe ze concreet hun steentje bijdragen aan vrijheid en vrede en welke tekst uit hun traditie hen daarbij inspireert. Sherene Devid-Farag vertelt in het filmpje over de jeugdgroep en hun dienstbare rol sinds het begin van de coronacrisis op de buurtboerderij in Den Haag en wat haar inspireert om zo bezig te zijn. Ook achttien leerlingen van CBS Hoffenne in Noordwijk, benaderd door de koepelorganisatie Verus, mochten aanwezig zijn bij de viering en waren tijdens de les al bezig met dit thema. Zo vertelde een leerling waarom het citaat “De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn” (Bahá’í-geloof) haar aansprak: “Die tekst betekent voor mij dat iedereen op de wereld dezelfde rechten heeft.” Ze vond de viering waardevol, want “zo leer je wat over andere geloven”. Andere teksten sprongen er ook uit voor de leerlingen: “Mijn vrijheid houdt op waar jouw vrijheid begint” (Sikh traditie) en “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” (Joodse traditie).

Achttien leerlingen van de CBS Hoffenne in Noordwijk. Foto’s: Dick den Bakker

De vredesboodschappen en toespraken werden omlijst met muzikale bijdragen uit verschillende tradities. Tijdens de islamitische bijdrage klonk: “Mochten wij de taal van de ander horen als muziek in de oren, de klank, de stem, verstaan wij zijn boodschap, de toon en de klem en werd geloof in vrijheid geboren.” De heer Erwin Kamp sprak namens het Humanistisch Verbond over de realiteit van onze militairen: “Tot op de dag van vandaag zijn er veteranen die hun steentje hebben bijgedragen, die het lastig vinden om in vrijheid en vrede te blijven geloven. Zij relativeren hun eigen inzet of twijfelen daaraan. Er zijn veteranen…die de hoogste prijs hebben betaald. Zij kwamen geestelijk of lichamelijk gewond of niet meer levend terug van hun missie. Zij verdienen onze respect en waardering.“

Op een krachtige en ontroerende manier klonken de woorden van ‘Abdul-Bahá: Peace is inevitable, not only necessary, but inevitable, gezongen door Esra Aksoy en Anisa Pilon.

Marga Martens, voorzitter Inhoudelijke Commissie Prinsjesdagviering, sloot de bijeenkomst af met de woorden: “Door welke kracht ook, of het Corona, racisme of migratie is, wij worden als mensheid naar één wereldgemeenschap voortgestuwd…De geest van broederschap, vanuit religie de kracht van liefde,…die kracht is nodig om een gezonde samenleving te bouwen.”

Kijk hier de Prinsjesdagviering 2020 terug.