De jaarlijkse Táhirih-Lezing met als thema “Samenleving en transitie”

Groesbeek, 24 maart 2015 – Het Táhirih Instituut organiseert op zondag 12 april 2015 de jaarlijkse Táhirih-Lezing met als thema “Samenleving en transitie” in Conferentieoord de Poort in Groesbeek. Govert Derix geeft de jaarlijkse lezing en Martijn Kersten zal hierop reageren en zij zullen naderhand de dialoog aangaan over hoe een vreedzame en rechtvaardige (en voor iedereen welvarende) samenleving gecreëerd kan worden.

 

24 maart 2015

Uit Welvaart van de Mensheid van Bahá’í International Community komt het volgende citaat:
‘Overal nemen de tekenen toe dat de wereldbevolking reikhalzend uitziet naar een einde aan strijd, lijden en verwoesting waarvan geen enkel land nog langer gevrijwaard is.’ Zo een verandering vereist cruciale transities in onze samenleving, met name: een veranderende relatie met de natuur, een nieuwe grondslag van onze economie, en een veranderend mensbeeld. Deze thema’s zullen behandeld worden door filosoof, adviseur en schrijver Govert Derix en management consultant en bahá’í Martijn Kersten.