Colombiaans Huis van Aanbidding vreugdevol geopend

DEN HAAG, 9 augustus 2018 (BWNS) – Op zondag 22 juli verzamelden zich bij het aanbreken van de dag zo’n 1000 mensen om een historisch moment te vieren: de opening van het eerste bahá’í Huis van Aanbidding van Colombia. Terwijl een geest van vreugde en vurige verwachting de atmosfeer vulde, wachtten de deelnemers, die zich in de schaduw van de Tempel hadden verzameld, om naar binnen te mogen gaan. De opening van de Tempel markeert een nieuwe fase in de ontvouwing van het Bahá’í-geloof in Norte del Cauca, waar het geloof al meer dan 40 jaar geworteld is.


Deelnemers aan de inwijdingsplechtigheid van zondag 22 juli lopen in rijen uit het Bahá’í Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia, na er voor het eerst gebeden gezegd te hebben.

“We kunnen nauwelijks de grote vreugde verdragen die wij voelen nu we hier een Huis van Aanbidding hebben”, zegt Carmen Rodriguez uit de naburige stad Villa Rica, tijdens haar bespiegeling op de betekenis van dit moment.

Vlak na zonsopkomst arriveerden er bussen en de mensen liepen in rijen naar een grote tent waar de ceremonie gehouden werd. Na de openingspresentaties wandelden de deelnemers naar het hoofdgebouw voor gebeden.

“Ik geloof dat het Huis van Aanbidding een erg belangrijke plek is, niet alleen voor Norte del Cauca, maar ook voor de gehele regio”, zegt Hender Martínez die afkomstig is uit de nabijgelegen stad Santander de Quilichao. “De sfeer in de Tempel is iets compleet unieks. Je voelt rust en vrede.”

Vele aanwezigen hadden deelgenomen aan de eerste consultaties over het ontwerp van de Tempel tijdens de maanden die volgden op de aankondiging in 2012, door het Universele Huis van Gerechtigheid, van de bouw ervan. “Ik was aanwezig bij die eerste bijeenkomsten van de  gemeenschap over het ontwerp van het Huis van Aanbidding. Ieder van ons kon ideeën en concepten voor het ontwerp aandragen. Nu zien we het resultaat van dit proces”, beschrijft Carlos Ever Mesur uit het nabijgelegen dorp Mingo.


Mensen lopen langs de bijgebouwen van de Tempel voor hun bezoek aan het hoofdgebouw. De groep werd geleid door Carmen Elisa de Sadeghian, de afgevaardigde van het Universele Huis van Gerechtigheid voor de inwijdingsplechtigheid (voorste rij, rechts).

De opening op zondag bevatte toespraken van de afgevaardigde van het Universele Huis van Gerechtigheid, mevrouw Carmen Elisa de Sadeghian, lokale hoogwaardigheidsbekleders en de architect van de Tempel. Mevrouw de Sadeghian las een brief voor van het Universele Huis van Gerechtigheid die gericht was aan de aanwezigen. “Dit Huis van Aanbidding staat nu als een symbool voor de schoonheid die eigen is aan de nobele mensen van deze regio en haar ontwerp roept de vrijgevigheid op van hun land”, zo staat geschreven in de brief van 22 juli 2018. “Dit historische moment van vandaag betekent niet het einde van een proces”, zei de heer Gustavo Correa, een voormalig lid van het Universele Huis van Gerechtigheid die tijdens de opening sprak. “Het is een erg belangrijke stap in een onderneming dat als doel heeft om materiële en geestelijke welvaart te brengen aan een hele regio.” Mevrouw Jenny Nair Gómez, de burgemeester van Villa Rica, sprak ook het publiek toe met een verheffende lezing, waarin ze de eerste keer dat haar kantoor benaderd werd over het idee van een Huis van Aanbidding in herinnering bracht. “Wij zijn zeer vereerd om dit Huis van Aanbidding in Norte del Cauca te hebben”, zo riep ze uit. Zij was een van de vier burgemeesters die het evenement bijwoonden. In zijn lezing over de geschiedenis van het Geloof in de regio, zei het voormalig lid van het Universele Huis van Gerechtigheid Dr. Farzam Arbab: “Als wij, na bijna een halve eeuw van onafgebroken  vooruitgang, vandaag in beschouwing nemen, dan komen er enkele woorden bovendrijven die de volkeren van deze regio en hun verlangens karakteriseren: een enorme geestelijke ontvankelijkheid; een diepe geestelijke waarneming; een oprecht respect voor intellectuele prestaties; een immens vermogen tot vreugde en pijn die elkaar omarmen; een bescheiden vriendelijkheid en ruimhartigheid; ongetemde vastberadenheid; en een geestelijke zuiverheid die de winden van onderdrukking niet kunnen vernietigen.”

Muziek en traditionele dans speelden een hoofdrol bij de opening en gaven de geest van het evenement goed weer. “Het Huis van Aanbidding: een symbool van onze geschiedenis, een symbool van vooruitgang voor de gehele regio”, dit werd gezongen door een muziekgroep terwijl dansers optraden. Het stuk, getiteld ‘De Ziel van Norte del Cauca’, gaat over de komst van het Bahá’í-geloof naar de regio en hoe uiting wordt gegeven aan Bahá’u’lláhs leringen in de verlangens en idealen van de mensen. De groep voerde ook het lied ‘La Cumbia del Jardinero’ uit.

Na het openingsprogramma ging mevrouw de Sadeghian de eerste van vijf groepen voor naar een meditatief programma dat in het Huis van Aanbidding plaatsvond. Het programma bestond uit gebeden en aanhalingen uit de Bahá’í-geschriften, waarvan sommigen gezongen werden door een koor. Elke groep bad daarna een tijdje in stilte, alvorens ruimte te maken voor de volgende groep deelnemers.

Het evenement op zondag markeert de opening van een inwijdingsplechtigheid die een maand zal duren. Men verwacht dat gedurende een reeks van wekelijkse bezoeken 1500 mensen deel gaan nemen aan een speciaal programma getiteld: “Mijn Eerste Bezoek aan het Bahá’í Huis van Aanbidding.” Het programma zal vele elementen van de openingsceremonie van zondag bevatten, waardoor veel meer mensen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de historische opening van de Tempel.

De inwijding van het Huis van Aanbidding in Colombia volgt op de opening van een ander Lokaal Huis van Aanbidding, namelijk in Cambodja in september 2017, en gaat vooraf aan de opening van nog eens vijf Bahá’í Huizen van Aanbidding. De inwijding van tempels in India, Kenia, Vanuatu, de Democratische Republiek Congo en Papoea Nieuw-Guinea wordt verwacht in de komende jaren.

Bron: http://news.bahai.org/story/1275/