Jongeren besteden hun zomer aan dienstbaarheid

DEN HAAG, 20 augustus 2018 – Deze zomer leren bahá’í-jongeren en hun vrienden over dienstbaarheid in diverse plaatsen in Nederland. Tijdens deze vakantieperiode krijgen jongeren de gelegenheid om hun capaciteiten te ontwikkelen voor gemeenschapsopbouw.


Jongeren studeren samen tijdens een intensieve training op de Táhirih-zomerschool in Groesbeek.

De zomer van dienstbaarheid begon in de eerste weken van juli, waarbij studenten uit verschillende Noord-Europese landen (Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Groenland, Denemarken en Nederland) deelnamen aan een vierjarig leertraject voor sociale transformatie en opbouw van een rechtvaardige samenleving. De seminars worden aangeboden door The Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP), een non-profit organisatie geïnspireerd op de bahá’í-leringen. Het I.S.G.P. kijkt onder andere naar hoe wetenschap & religie – als twee voortschrijdende, complementaire systemen van kennis en praktijk – een bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de wereld. “Je wordt je veel bewuster van de wereld om je heen en raakt gemotiveerd om bij te dragen aan je toekomstige werkveld”, beschreef een zesentwintigjarige student aan de Saxion University of Applied Sciences in Apeldoorn.

Daaropvolgend vonden in de laatste twee weken van juli intensieve trainingen plaats om jongeren en volwassenen te helpen op het pad van dienstbaarheid. Deze trainingen werden georganiseerd door het Nationaal Trainingsinstituut op zowel de zomerschool in Groesbeek als bij Fort aan de Klop in Utrecht-Overvecht. De instituutscursussen helpen capaciteiten op te bouwen binnen het individu om dienstbaarheid aan de samenleving te vergroten. Een volwassen deelneemster zei hierover: “Mijn training ging over vergezellen, waarbij je leert om samen met iemand het pad van dienstbaarheid te bewandelen. Door bijvoorbeeld samen te consulteren, samen dienstbaar te zijn en samen te reflecteren kun je obstakels zien als opstapjes.”

Vervolgens vonden van 3-7 augustus de nationale jeugddagen plaats waarbij jeugdgroepen vanuit het hele land samenkwamen in Utrecht. Tijdens deze jeugddagen traden jongeren op als jeugdgroepbegeleiders en mentors om als ware vrienden de jeugd te helpen groeien in dienstbaarheid aan de mensheid. In een vreugdevolle en vriendschappelijke omgeving, in een sfeer van onderlinge ondersteuning, bestudeerde de jeugd themaboeken waarin verschillende fundamentele concepten werden geïntroduceerd, zoals hun ware identiteit als nobel wezen. Door daden van dienstbaarheid leerden ze samen om concreet mee te werken aan het welzijn van de samenleving. “Ik vond het heel inspirerend om te zien hoe jonge jeugd en oudere jeugd samenwerken”, deelt een jeugdgroepbegeleider. Een dertienjarige jeugd deelde in de mentorgroep het volgende: “iets wat ik deze dagen nieuw geleerd heb, is dat het uiterlijk niet zo belangrijk is. Het gaat eigenlijk om het innerlijk.”


Een aantal jeugdigen doen als dienstbaarheidsproject coöperatieve spelletjes met kinderen tijdens de jeugddagen in Utrecht.

De zomer van dienstbaarheid wordt beëindigd met een periode van gezamenlijke actie in verschillende buurten in Nederland. Tijdens deze periode worden betekenisvolle gesprekken met jongeren gevoerd over het bijdragen aan een betere samenleving. Op 9 augustus vond de aftrap van deze periode plaats in Almere. Ook o.a. in Bennekom en Scheveningen vonden dergelijke gesprekken met jongeren plaats. De bezoeken aan Eritrese jongeren in Scheveningen hebben geleid tot actie, om gezamenlijk te leren over de rol van jongeren en tegelijkertijd de Nederlandse taal te leren.

De komende weken zullen er nog meer gesprekken plaatsvinden in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht. In Utrecht-Overvecht zullen jongeren zich ook focussen op het opstarten van nieuwe jeugdgroepen. Een jongere legt uit: “je wilt natuurlijk bijdragen aan wereldvrede en ik zie dit als een manier om dat te doen. Als je als jongere kunt bijdragen aan iemands vooruitgang is dat natuurlijk heel bijzonder en de vriendschap die je krijgt is heel waardevol.”