Architectuur & bezieling: Italiaans museum exposeert bahá’í-architectuur

DEN HAAG, 23 november 2017 – Het Palladio Museum in Vicenza (Italië) organiseerde deze maand een tentoonstelling met enkele van de meest iconische gebouwen in het Bahá’í-geloof, gebouwd met Italiaans marmer.

De tentoonstelling, getiteld ‘Architectuur en Marmer: dialoog tussen vindingrijkheid en materie’ werd georganiseerd door Margraf, het Italiaanse bedrijf dat het marmer uithakte en beitelde voor de Zetel van het Universele Huis van Gerechtigheid, het Internationale bahá’í-archiefgebouw, de terrassen in de bahá’í-tuinen (alle drie in het Israëlische Haifa) en de Continentale Huizen van Aanbidding in India en Samoa.


De Lotustempel in India, die gebouwd is met marmer dat uitgehakt en gebeiteld is door het bedrijf Margraf in Italië, is onderdeel van de getoonde gebouwen in de tentoonstelling van het Palladio Museum.

Het bedrijf, voorheen bekend als Industria Marmi Vicentini, werd opgericht in Chiampo (Italië) in 1906. Gedurende de meer dan 100 jaar van zijn bestaan ​​heeft het de mogelijkheid gehad om met talloze architecten aan buitengewone projecten te werken.

‘Onder de vele grote projecten over de gehele wereld, vond Marmi Vicentini dat het werk met de bahá’ís bijzonder betekenisvol was’, zei architect Sohrab Youssefian, verwijzend naar de speciale gelegenheid om door de decennia heen te verkennen hoe spirituele principes kunnen leiden tot nieuwe vormen van architectonische expressie, die honderden miljoenen mensen hebben geraakt en geïnspireerd.

De gebouwen, belicht in de tentoonstelling, hebben als doel de ongrijpbaarheid van het heilige in fysieke structuren te weerspiegelen. Concepten die centraal staan ​​in de leringen van Bahá’u’lláh, zoals de eenheid van de mensheid, de essentiële harmonie van wetenschap en religie, de samenhang tussen materiële en geestelijke dimensies van het leven en de kracht van het heilige om de edelste inspanningen van de mensheid te inspireren, worden belichaamd in deze architectonische kunstwerken.


Paolo Marzotto, het voormalig hoofd van het bedrijf ‘Industria Marmi Vicentini’ en nu 92 jaar oud, knipt het lint door bij de openingsreceptie van de tentoonstelling in het Palladio Museum. Rechts is Silvio Xempero, de algemeen directeur van Margraf.

‘Geestelijke ontwikkeling is geen abstracte zaak. Het is de edelste aangelegenheid van de mens’, zei de heer Youssefian bij de openingsreceptie van de tentoonstelling.

De heer Youssefian werkte de afgelopen decennia samen met Margraf als vertegenwoordiger van de bahá’í-gemeenschap en was zichtbaar ontroerd door de tentoonstelling, die de buitengewone resultaten van jarenlange vruchtbare samenwerking aantoonde.

‘Ik werd getroffen door de mogelijkheid om opnieuw na te denken over deze architectonische prestaties’, legde hij uit. ‘Ze doen denken aan een vers van Bahá’u’lláh, waarin Hij zegt dat zelfs de stenen van de aarde heden ten dage de mensheid tot het goddelijke oproepen.’

De relatie tussen het werk van de bahá’í-gemeenschap en de noordoostelijke regio van Italië gaat terug tot het jaar 1940 toen het marmer uit Chiampo werd gebruikt om in Haifa het mausoleum te bouwen waar de stoffelijke resten van de Báb zijn begraven. Gedurende zijn beleidsperiode als Behoeder van het nog prille Bahá’í-geloof gebruikte Shoghi Effendi Chiampomarmer voor de monumentale tuinen in Haifa op de berg Carmel. Na zijn eigen overlijden werd ervoor gezorgd dat de zuil in Londen die zijn rustplaats markeert van hetzelfde type steen werd gemaakt.

De tentoonstelling omvatte archiefmateriaal zoals originele ontwerpen, grafieken, documenten, foto’s en video’s. Een deel van de tentoonstelling was gewijd aan de technische evolutie van het werk van het bedrijf, dat aanzienlijk is verbeterd in de afgelopen eeuw.

Hossein Amanat en Fariborz Sahba, twee bahá’í-architecten die de tentoongestelde gebouwen ontwierpen, waren ook aanwezig bij de receptie en richtten zich tot het publiek.

De tentoonstelling was open tussen 19 oktober en 19 november 2017 en viel samen met de 200ste geboortedag van Bahá’u’lláh, die de vorige maand door miljoenen mensen werd gevierd over de gehele wereld. De expositie kreeg brede media-aandacht in Italië, werd bezocht door ongeveer 1.000 bezoekers en trok met name bijzondere belangstelling van degenen die werkzaam zijn op het gebied van architectuur.

Bron: http://news.bahai.org/story/1223/