100 jaar later wordt gehoor gegeven aan vereisten voor vrede aan Den Haag

DEN HAAG, 3 juni 2020 –  In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de verwoestende grieppandemie van 1918 vertrokken twee bahá’ís uit het Heilige Land om een boodschap van ‘Abdu’l-Bahá te brengen aan de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede in Den Haag in mei 1920. Deze brief, die de ‘Eerste Tafel aan Den Haag’ wordt genoemd, ging in op de principes die nodig zijn voor een diepgaande maatschappelijke transformatie.


Een online conferentie afgelopen donderdag markeert het 100-jarig jubileum van de aankomst van de Eerste Tafel aan Den Haag op zijn bestemming.

‘Deze Tafel blijft ons aanspreken, tot op de dag van vandaag’, zegt Sherene Devid-Farag van Bureau Externe Betrekkingen van Bahá’í-gemeenschap Nederland. ‘Het helpt ons punt voor punt te zien welke elementen er nodig zijn voor een vreedzame wereld; zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de harmonie van religie en wetenschap, de bevordering van onderwijs en het uitbannen van alle vormen van vooroordelen. Deze zelfde principes inspireren heden ten dage talloze bewegingen, organisaties en mensen in hun inspanningen voor sociale rechtvaardigheid. Wat we ons bij al deze inspanningen moeten realiseren, is dat we kameraden zijn op dit pad naar vrede’.

De bahá’ís van Nederland en Religies voor Vrede Nederland organiseerden afgelopen donderdag een online conferentie, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de aankomst van de Tafel op zijn bestemming. De herdenking stond oorspronkelijk gepland in het Vredespaleis in Den Haag, maar werd online gehouden vanwege de uitbraak van het coronavirus.


In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog en de verwoestende grieppandemie van 1918 vertrokken twee bahá’ís uit het Heilige Land om een boodschap van ‘Abdu’l-Bahá te brengen aan de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede in Den Haag in mei 1920.

De deelnemers verkenden verschillende thema’s uit de Eerste Tafel aan Den Haag in het licht van de huidige omstandigheden. ‘Wat ‘Abdu’l-Bahá ons vertelde, is dat geloof het licht is, dat de duisternis van angst wegneemt… Wat nodig is, is de doelbewuste inzet om met mensen van alle religies samen te komen en actie te ondernemen die is gebaseerd op onze gemeenschappelijke principes’, zei prof. Azza Karam, secretaris-generaal van Religions for Peace International.

Over het thema eenheid van de mensheid zei Britt Bakker, vice-voorzitter van Religies voor Vrede Nederland: ‘In deze opmerkelijke tijden worden we pijnlijk, maar tegelijkertijd prachtig, geconfronteerd met onze … verbondenheid’.

‘We kunnen niet langer ontkennen dat we elkaar nodig hebben om de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd op te lossen. Covid-19 maakt dit zo duidelijk aan ons. Daarom worden we in de Tafel opgeroepen om over onze verschillen heen te stappen, de krachten, het vuur en de inspiratie in ieder van ons te bundelen. De tijd dringt’, zei dr. Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco Commissie.

Rabbijn Awraham Soetendorp deelde zijn hoop dat mensen ooit op dit moment als een cruciaal moment zouden kunnen terugkijken ’toen we de wijsheid en moed vonden om echt samen te werken buiten begrenzingen om, op basis van wederzijds vertrouwen, toen we op deze wijze een groot gevaar veranderden in een grote belofte en een nieuwe compassievolle wereldorde vormgaven waarin niemand werd achtergelaten’.

Marga Martens, secretaris van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís in Nederland, zegt, terugkijkend op de online conferentie en de visie op vrede die in de Tafel wordt gepresenteerd:
‘De remedie tegen de kwalen die de wereld teisteren in het vredesproces zijn de principes die zijn verduidelijkt door ‘Abdu’l-Bahá. Wij allen hebben de keuze om daar naar toe te werken, in ons persoonlijk leven en als samenleving. Het vragen aan een arts om advies als we ziek zijn is net zo essentieel als het spirituele medicijn van deze principes, die ons helpen om tot in de wortels van onze samenleving te gaan om een prachtige verandering te creëren’.

Bron: https://news.bahai.org/story/1431/