Online conferentie Steps to Universal Peace op 28 mei a.s.

DEN HAAG, 21 mei 2020 – Wereldvrede vereist een collectieve inspanning. Wat heeft de mensheid geleerd en wat moeten we leren om tot een duurzame vrede te komen? De huidige pandemie vraagt om samenwerking en eenheid van visie en geweten. Deze stappen naar vrede zijn actueel en dichterbij dan ooit. Graag nodigen wij u uit voor een internationale conferentie over #steps2peace4all op 28 mei tussen 14.00-16.00 uur. U kunt uzelf registreren via deze link.

Honderd jaar geleden schreef ‘Abdu’l-Bahá, zoon van de Grondlegger van het Bahá’í-geloof, een brief aan de Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede in Den Haag op hun uitnodiging. Deze brief werd bekend als de Tafel aan Den Haag; het vraagstuk van Universele Vrede en omschrijft een aantal stappen die even noodzakelijk zijn om het proces naar wereldvrede concreet te maken.

Eén van deze principes betreft het uitbannen van vooroordelen en aannames op het gebied van religie, ras, politiek, economie en nationaliteit. “Deze vooroordelen vernietigen het bouwwerk van de mensheid”, schrijft ‘Abdul-Bahá en waarschuwde dat zolang wij vast blijven houden aan deze vooroordelen de mensheid geen rust zal kennen. Vrede is onvermijdelijk,  de vraag is echter, gaan wij als mensheid nog heel lang lijden, of kiezen we wegen die dit proces kunnen verkorten.

Bahá’í-gemeenschap Nederland & Den Haag organiseert deze conferentie in samenwerking met Religies voor Vrede. Deze online conferentie kan door iedere belangstellende wereldwijd worden gevolgd. De voertaal is Engels. In een paneldiscussie met internationaal georiënteerde mensen, die actief zijn op het gebied van universele vrede en eenheid, zullen de rol en het belang van deze Tafel worden belicht. Deze conferentie zal eveneens via een live-stream te volgen zijn via Facebook.