Betreffende een bepaling die Egyptische bahá’ís de mogelijkheid ontzegt om officiële identificatiepapieren te verkrijgen